Jordvarmeslanger til sæsonvarmelager

Beskrivelse

Beskrivelse:
Temperaturniveau: ca. 0°C - 85°C
Typisk boredybde: 30-100 m dybde
Typisk slangeafstand: 1,5 m - 4 m. Afstanden mellem jordvarmeslangerne varierer alt efter de geologiske forhold.
Lagringsvolume for 1m3 Vandækvivalent: 3-5 m3
Lagringskapacitet: 15-30 kWh/m3
Specifikke lagringsomkostninger 633 kr/ 1m3 Vandækvivalent (inkl. planlægning, ekskl. moms, ved 10.000 m3)
Mindste størrelse er ca. 10.000 m3

Byggeform:
Grundlæggende skal lageret have et optimalt forhold mellem overflade og volumen.
Det resulterer sædvanligvis i et jordsondeområde i en cylindrisk konfiguration. Diameteren på cylinderen skal derved svare ca. til cylinderdybde (slangedybden). Lageret varmeisoleres op til overfladen. Isoleringen beskytter tilsvarende mod fugt.

Udlægning:
En individuel udlægning er nødvendig ved sæsonlagring. Efter en undersøgelse i praksis udlægges en dynamisk simulation af varmelagringen. Her kan man bl.a. se tilpasning af slangeantallet, slangedybden og slangeafstanden alt afhængig af geologi og anvendelse.

Væsentlige komponenter:

  • RAUGEO PE-Xa-slanger for at sikre de høje temperaturkrav
  • RAUGEO fyldmateriale
  • REHAU forbindelsesteknik - skydemuffer
  • RAUGEO collect jordvarmekollektor - horisontal
  • Varmeisoleringslag
  • Beskyttelsesfolie til varmeisolering

Forudsætninger

Minimumstørrelse:

For at opnå en teknisk og økonomisk fornuftig sæsonvarmelagring kræves der en minimumstørrelse.
Målet er at holde overfladen så lille som muligt ift. volumeforholdet. Dermed minimeres varmetabet.

Den mindste lagringsvolumen er ca. 10.000 m3.

Geologiske forudsætninger:

  • God jord, der kan bores i
  • Intet grundvand

Det er nødvendigt at foretage geologiske undersøgelser af grunden før dybdeboring.

Kundeportal-Login