RAUGEO jordvarmeslanger til Europas største borehulslager

07.05.2012

RAUGEO jordvarmeslanger til Europas største borehulslager

Solen er den største energikilde, som er til rådighed for menneskeheden. Dens energi er miljøvenlig og kan fornyes, og den er gratis – det er ikke noget under, at udnyttelsen heraf bliver mere og mere populær. Problemet er dog, at energiydelsen ikke forbliver konstant hele året. Om sommeren opstår der hurtigt et overskud af varme, mens den lagrede varme bruges om vinteren. For at modvirke denne uligevægt er der i mange år blevet forsket i at udvikle effektive langtidslagre af solvarme. De skal lagre den overflødige varme og udnytte den om vinteren. I øjeblikket er der et pilotprojekt igen inden for dette område i Brædstrup i Danmark. Her opstår Europas største sæson/borehulslager kombineret med et stort solvarmeanlæg. REHAU har leveret jordvarmeslangerne samt den tilsvarende know-how.

RAUGEO sonderne lægges i en dybde på ca. 48 m.

Hvordan fungerer et borehulslager?

For at kunne dække en stor del af den nødvendige varme ved hjælp af solvarme udvides det allerede eksisterende solvarmeanlæg i Brædstrup betydeligt. For at udnytte denne solvarme om vinteren installeres der et borehulslager med 50 RAUGEO jordvarmeslanger af PE-Xa, som lagrer den overskydende solvarme i en dybde på ca. 48 m.

Borehulslageret fungerer på den måde, at det varme vand cirkulerer om sommeren i jordvarmeslangerne, som opvarmes op til 85°C. Vandet opvarmer dermed jorden omkring slangerne, hvilket resulterer i et gigantisk jordvarmelager. Om vinteren, når der er behov for varme hos fjernvarmeforbrugerne i Brædstrup, bliver den lagrede varme ført tilbage til det cirkulerende vand og boostet op ved hjælp af et stort varmepumpeanlæg.

Til sæsonlagring af varme er et borehulslager med jordvarmeslanger i konkurrence med store, isolerede vandlagre eller grundvandslagre. Gennemførte projekter i Tyskland og Canada viser dog, at et jordvarmeslange-borehulslager er den mest rentable løsning ved passende geologi.

RAUGEO PE-Xa sonderne blev valgt pga. den høje varmebestandighed

Valget faldt på PE-Xa

På grund af de høje temperaturer, som opstår i solvarmeanlægget, skal varmevekslersystemet til varmeoverførsel i jorden være meget temperaturbestandigt. De ansvarliges afgørelse faldt derfor på RAUGEO jordvarmeslanger af materialet PE-Xa, da de kan modstå høje driftstemperaturer på op til 95°C. Jordvarmeslangerne giver maksimal sikkerhed på lang sigt under disse ekstreme betingelser og er på grund af de særlige materialeegenskaber meget resistente over for hakker, ridser og punktbelastning. I samarbejde med Solites, et tysk institut for langtidslagring, samt det lokale rådgivningsbureau PlanEnergi/GEO kunne REHAU stille sin omfangsrige know-how om jordvarmeslanger til rådighed fra begyndelsen.

Et gigantisk solfangeranlæg producerer varme

Udvidelsen fortsætter

I Brædstrup er over 1.200 huse samt offentlige bygninger og virksomheder tilsluttet via fjernvarmenettet. Det eksisterende solvarmeanlæg på 8.000 m² kan dække behovet for varmt vand om sommeren fuldstændigt. Dette svarer dog kun til ca. 10% af det årlige energibehov for varme og varmt vand. I næste trin af projektet udvides solvarmeanlægget til 18.000 m². I kombination med jordvarmeslange-borehulslageret vil dækningsgraden udgøre ca. 20%.Det er dog ikke sidste skridt. Det er planen at installere i alt 60.000 m² solfangere samt 300-400 jordvarmeslanger til lagring af varmen, når projektet er færdiggjort. På den måde vil den samlede solvarmeproduktion udgøre ca. 60% af det samlede årlige energibehov.

Da mere end halvdelen af alle private danske varmesystemer bruger fjernvarme, er Brædstrup-projektet samtidig et pilotprojekt for andre fjernvarmeværker.

Kundeportal-Login