Ordbog

Omløbende tætninger

Udover rammen, glasset og beslagene, er tætninger et af de væsentligste elementer på et vindue. De er for det første med til at sikre, at den varme luft fra det indvendige rum ikke strømmer ud. For det andet forhindrer tætningerne indtrængen af fugt.

Indbrudssikring

For at beskytte mod indbrud leverer vi vinduerne med specielle lukkecylindre og sikringsbeslag, som gør det svært for tyven at bryde ind. Derudover er det vigtigt at bestille vinduerne med sikringsglas/lamineret glas.

Varmeisolering

Ved at varmeisolere reducerer du energitabet og dermed også dine varmeudgifter. Du er med til at skåne ressourcerne, reducere CO2-udslippet og så sparer du samtidig penge. Jo mere energieffektivt et vindue er, desto mindre energi bliver der brugt og desto lavere vil dine omkostningerne være.

Fiberkomposit RAU-FIPRO

Fiberkomposit består af et grundmateriale og et fiberforstærket materiale. På grund af vekselvirkninger mellem de to materialer forbedres varme- og stabilitetsegenskaberne.

Vinduesform

Udover farven på vinduet og opdeling med sprosser præger vinduesformen også det samlede billede af huset. Vinduer i komposit kan formes på utallige måder og stadigvæk bevare stabiliteten. Vi kan fx levere runde, trekantede eller skrå vinduer.

Foliering

Du kan vælge at have folie på overfladen af kompositvinduet. Vinduet vil stadigvæk være upåvirket af vind og vejr. Eksempler på foliefarver: rød, mørkegrøn, antracitgrå og naturfarver som mahogni og eg.

3-lags isolerende energiglas

Den isolerende 3-lags energirude har mere eller mindre erstattet termoruden, da den isolerer bedre. Den isolerende energirude består af flere lag energiglas, der ligger parallelt op ad hinanden. Mellemrummet fyldes ud med gas (argon eller krypton), som giver den høje isolering. Glasruderne adskilles vha. afstandsholdere, hvor hulrummet er fyldt ud på et tørremiddel, som kan optage vand. Derved opstår der ikke vanddamp i mellemrummet mellem glasruderne.

Kompositvinduer

Kompositvinduer er en videreudvikling af plastvinduet og har mange fordele i forhold til vinduer i andre materialer:

  • Komposit isolerer godt
  • Komposit er meget holdbart og kræver ingen vedligeholdelse bortset fra vand og sæbe
  • Komposit kan formes og fås i mange farver

Lakering

Du kan også vælge at få vinduesrammen lakeret. Rammen vil stadigvæk være ridsefast, glat og (efter ønske) med glans eller i metalfarver. Vi har mere end 170 RAL-farver at vælge imellem.

Isolerende kamre

Nordic Design Plus og GENEO vinduesprofiler har flere isolerende kamre, som består af stillestående luft. Luftkamrene sikrer en høj isoleringsevne. Derudover kan der anbringes et termomodul i det største kammer, hvis vinduet skal bruges til passivhuse.

Ventilation

Moderne vinduer lukker meget tæt og derfor er det vigtigt med regelmæssig udluftning/ventilation for at bevare et godt indeklima:

  • Ventilation regulerer rumfugtighed og rumtemperatur
  • Ventilation sørger for at erstatte den brugte luft med frisk luft
  • Frisk udeluft til opholdsrummene erstatter den udsugede luft

Ventilation sørger også for at tilføre ny ilt, som vi alle skal bruge for at kunne ånde, og samtidig fjerne den kuldioxis, vi udånder.

Lydisolering

Såvel vinduesrammen som glasruden er med til at lydisolere. Ved at øge tykkelsen på vinduesglasset reducerer du støjniveauet, da en tung rude er sværere at sætte i svingninger end en tynd rude.

Sprosser

Sprosser inddeler dine vinduer i små afsnit og giver husets facade et personligt kendetegn. Tidligere, da det kun var muligt at fremstille små glasruder, satte man sprosser mellem vinduesruderne. I dag, hvor man uden problemer kan fremstille store glasruder, anvendes sprosser stadigvæk som stilelement fx sprosser mellem glasruderne, påsatte sprosser og glasdelende sprosser.

U-værdi

Der er tre forskellige U-værdier* på et vindue:

-Uf = karm
-Ug = glas
-Uw = vindue

Vinduets samlede isolering (= Uw) består af Uf og Ug. Jo lavere U-værdien er, desto bedre er varmeisoleringen.

*Varmeoverføringskoefficient U angiver den mængde energi, der flyder igennem en 1 m² stor flade i sekundet.

Kuldebro

Hvis der er kuldebroer er isoleringsevnen dårligere end den omgivende konstruktion og varmen kan derfor slippe ud. Det sker i byggedele, som indeholder et varmeledende materiale fx stål. Konsekvensen er, at byggedele med kuldebroer mister energi og varme. Der anvendes dog stål i kompositvinduer ved store størrelser.

Varmebillede

Med hjælp fra et varmebilledekamera bliver den infrarøde stråling synlig. Det vil sige, at varmestrålingen fra en bygning, som mennesket normalt ikke kan se, nu bliver synlig. Hvis der forsvinder meget varme fra huset, er der røde streger og modsat vil der være grønne streger, hvis der kun afgives lidt eller slet ingen varme.

Åbningsmuligheder hæve/skydedøre

En hæve/skydedør er opdelt i to ellere flere elementer. Alt afhængig af antallet af elementer eller krav, er der mulighed for forskellige åbningstyper. Ved døre der er opdelt i fx. tre dele kan det yderste element eller det miderste åbnes med hæve/skydefunktionen. Ved flere elementer kan du få en individuel løsning.

Kundeportal-Login