Betoonpinna tempereerimine

Kirjeldus

Betooni paigaldamiseks

RAUWAY flex on valmistatud sillatud polüetüleenist PE-Xa, mille hall pealiskiht koosneb UV-stabiilsest materjalist. Kasutatakse betoonkihis või sillutuskivide all. Talvel pumbatakse maapinnas soojenenud vedelik läbi kollektori, mis soojendab üles teepinna ja hoiab selle lumevabana. Suvel toimub vastupidine protsess, kus teepinna liigne soojus akumuleeritakse pinnasesse.

Ideaalne termiliseks aktiveerimiseks, näiteks tunneliehituses

Mitmekihiline RAUWAY flex toru koosneb kõrgsurvel sillatud polüetüleenist PE-Xa põhitorust, mille sildamisprotsent on vastavalt DIN 16892/16893 ja EN ISO 15875 80% suurem ja väliskihtidest, mis tagavad hapniku dispersioonikindluse ja tugevuse.

Tänu kõrgsurve sildamisele on antud toru vastupidav punktkoormusele, täketele ja rihvidele. Need omadused on vastavalt ISO 16770 Notch testi või Full Notch Creep testi abil tõestatud.

Eelised

Eelised

Tänu PE-Xa erilistele omadustele tulevad esile selle süsteemi olulised eelised:

  • resistentsus rihvide, täkete tekkele ja punktkoormusele
  • korrosioonikindel
  • vastupidav pikiprague tekkele
  • töökindlus säilib ka väikeste painderaadiuste korral
  • suur kulumiskindlus

Süsteemikomponendid

Süsteemikomponendid

  • RAUWAY flex PE-Xa toru
  • ühendus- ja kinnituskomponendid
  • soojusallikaks geotermaalenergia või kaugküte
  • tsirkulatsioonipump