Geotermaalenergia

Maasoojusega kütmine ja jahutamine – soovitame soojalt

Geotermaalenergia ehk maasoojusenergia tekib päikeseenergia salvestumisel maapinda või Maa sügavusest leviva soojusena. Tegemist on soodsa ning taastuva energialiigiga. Maapinda salvestatud energia on kasutatav läbi aasta, sõltumata aastaaegadest ja ilmastikutingimustest. Eestis on võimalik madalatemperatuurilist geotermaalenergiat rakendada juba ca. 1 meetri sügavusel maapinnast. 10 meetri sügavusel on pinnase temperatuur konstantselt 8 - 12 °C.

Maasoojusenergia kasutamisel tsirkuleerib soojuskandja vertikaalselt, horisontaalselt või radiaalselt paigaldatud torustikes, ammutades maapõuest soojust ja andes selle edasi soojuspumbale, mis tõstab küttevee temperatuuri vajalikule tasemele.

REHAU pakub oma RAUGEO tooteperega maasoojusenergia kütteks ja jahutuseks kasutamise kõrgetasemelisi süsteemlahendusi. Eriti efektiivsed on madalatemperatuurilised lahendused nagu põrandaküte ja betoonkarkassi tempereerimine.