Hooajaline soojussalvesti

Hooajaline maasond-soojussalvesti salvestab suvise soojusülejäägi maapõue. Talvisel hooajal saab salvestatud energiat kasutada kütteks. Toodetud energiat saab efektiivselt vastavalt vajadusele aastaringselt kasutada.

Regeneratiivenergia (solaarenergia, kombijõujaamad jms) tootmine ei lange ajaliselt kokku selle tarbimisega. Seetõttu võidavad üha enam tähelepanu majanduslikult mõistlikud hooajalised energia salvestamise lahendused. Maasond-soojussalvestid kasutavad ära maapinna omaduse soojuse salvestamiseks ilma kulukate spetsiaalrajatisteta.

Üksikasjalisem informatsioon:

www.rehau.de