Keskkond & tööohutus

Vastustustundlik ja turvaline

Säästlik suhtumine üha napimaks muutuvatesse tooraineressurssidesse, aga ka innovaatiliste süsteemide areng, mis võimaldab olemasolevaid energiaressursse efektiivsemalt kasutada, on tähelepanu nõudvad teemad, millega REHAU juba praegu edukalt tegeleb. Me arendame ja valmistame oma klientide jaoks ökoloogilisi ning ökonoomseid süsteemilahendusi, pidades silmas keskkonnasäästlikkust. See kujundab meie igapäevast mõtlemist ja tegutsemist igas faasis.

Keskkonnakaitse

Keskkonnakaitse

Jälgime tähelepanelikult oma tegevuse võimalikke keskkonnariske või mõjusid, et neid vältida või minimeerida. Meie vastutuse keskmes on REHAU keskkonnapoliitika: põhimõtted - jätkusuutlikkus, keskkonnakaitse, töötervishoid ja tööohutus, ohutus (saksa keeles) / põhimõtted - jätkusuutlikkus, keskkonnakaitse, töötervishoid ja tööohutus, ohutus (inglise keeles).

Me osaleme aktiivselt erinevates materjalide ringlussevõtu protsessides ja erinevates algatustes, et järgida rahvusvahelisi standardeid. Oleme näiteks ka Baieri keskkonnapakti liige.

Kõik REHAU allasutused tegutsevad vastavalt keskkonnajuhisele ISO 14001 ning omavad vastavat kvalifikatsiooni.
Sertifikaadid saate alla laadida siit:

TÜV ISO 14001 sertifikaat (saksa keeles)
TÜV ISO 14001 sertifikaat (inglise keeles)

Töötervishoid ja tööohutus

REHAU registreerib ja hindab süstemaatiliselt töökohtadest tulenevaid võimalikke ohte töötajatele. Meie töötajate ohutus ja tervis on peamine prioriteet, mistõttu ületame teadlikult miinimumstandardeid. Oleme veendunud, et kõiki tööõnnetusi ja kutsehaigusi saab vältida. Sellel põhineb ka REHAU töötervishoiu ja tööohutuse poliitika: põhimõtted - jätkusuutlikkus, keskkonnakaitse, töötervishoid ja tööohutus, turvalisus (saksa keeles) / põhimõtted - jätkusuutlikkus, keskkonnakaitse, töötervishoid ja tööohutus, turvalisus (inglise keeles).

REACH

Euroopa kemikaale käsitlev õigusakt REACH on kehtinud alates 2007. aastast - ühtne kemikaalide registreerimise, hindamise ja autoriseerimise süsteem, mille eesmärk on parandada inimeste tervise ja keskkonna kaitset. Selleks peab tootja kindlaksmääratud aja jooksul registreerima kõik toodetud või imporditud asjaomased ained.

Kuna REHAU toodab ja müüb peaaegu eranditult tooteid, mitte aineid, mõjutab REACH meid vaid marginaalselt. Pädev projektimeeskond tegeleb konkreetsete mõjude ja kohustuste kindlaksmääramisega ja nende juriidiliste nõuete rakendamisega.

Kui teil on konkreetseid küsimusi REHAU toodete ja REACHi kohta, võtke palun ühendust aadressil reach@rehau.com.

Engineering progress

Enhancing lives