Mõisted A-Z (ülevaade)

Barjäärideta ehitamine

Tõketeta kodu tähendab hoonet nii projekteerida ja kujundada, et kasutajad hätta ei jääks - ei vigastatud, puudega inimesed ega eakad. Barjäärideta ehitamine on töömahukas ja tuleb eelnevalt põhjalikult läbi mõelda. Näiteks tuleb jälgida, et ukseavad oleks piisavalt laiad ja kõrged ning barjäärivabalt ilma segavate lävepakkudeta läbitavad. Käepidemed peaksid paiknema kasutajale sobival kõrgusel. Barjäärideta ehitamise nõuded eluhoonetele on määratud normiga DIN-18025.

Tihendid

Tihendid on lengi, raami, klaasi ja suluste kõrval akna üheks olulisemaks elemendiks. Nad hoolitsevad selle eest, et siseruumi soe õhk õue ei pääseks. Teisalt takistavad tihendid niiskuse ja vee tungimist tuppa.
GENEO on varustatud kolme tihendiga ja on seetõttu parima soojapidavusega. Tihendid paigaldatakse profiili juba tootmise käigus ja akna valmistamisel keevitatakse kokku. See tagab tiheduse ka akna nurkades. Elastne, püsiv materjal garanteerib tihendile pika eluea.

Kald-pöörd-avatavad aknad

Nagu nimi juba ütleb, saab akent kallutades või pöörates avada. See on sagedamini kasutatav avamisviis. Ühe käeliigutusega saab akent avada kas pöörd- või kaldasendisse. Pöördasendis avatuna saab akent hõlpsalt puhastada ja kaldasend on mugav tuulutamiseks. Populaarne on ka kahetiivaline ilma postita aken. Aken avaneb täies ulatuses.

Sissemurdmiskaitse

Sissemurdmiskaitse abinõud on peaksid vältima soovimatu sissetungi majja või korterisse. Akende puhul on see saavutatav kasutades spetsiaalseid lukusüdamikke, turvasuluseid ja -klaasi.
Missugune turvaklass millisele aknale vajalik on, sõltub eelkõige akna asukohast hoonel (esimene korrus, ülemine korrus jne.).
Akende ja uste turvaastmed on klassifitseeritud standardi DIN V ENV 1627 alusel ja jaotub sissemurdmisviisi järgi. Eramutele kehtivad turvaklassid 1 kuni 3. Klass 1 tähendab vähest kaitset (näiteks aknad ülemistel korrustel), klass 2 suuremat kaitset (näiteks aknad teisel korrusel) ja klass 3 parimat kaitset (näiteks aknad esimesel korrusel või rõdudega).
Mõningad kindlustusfirmad pakuvad soodustusi, kui nõuded turvalisuse tagamiseks on täidetud.

Energiamärgis

Energiamärgis on dokument, mis näitab, kui energiasäästlik on kinnisvara.

1. jaanuarist 2009 juurutatava hoone energiamärgise kõige olulisemaks eesmärgiks on pakkuda hoone või korterite ostjatele või üürijatele teavet hoone olukorrale energiatarbimise seisukohalt. Energiamärgised pakuvad teavet hoone energiakasutuse kohta võrreldest teiste samaväärsete hoonetega ja loetlevad meetmeid, mida oleks hoones otstarbekas energia kokkuhoiuks rakendada. Energiamärgis kajastab energiakasutust hoones, mida vajatakse hoone kütmiseks, jahutamiseks, vee soojendamiseks, ventilatsiooniks, valgustamiseks ja elektriseadmetes.

Energiamärgis peab olema kõikidel hoonetel või korteritel, mida soovitakse osta või müüa peale 1. jaanuari 2009. Müüja peab energiamärgise ostu-müügitehingu toimumisel üle andma ostjale.

Uutele hoonetele väljastab energiamärgise projekteerija. Kui ehitus on lõpetatud, annab ehitaja energiamärgise hoone omanikule üle koos muu ehitust puudutava dokumentatsiooniga
Energiamärgiste väljastamise õiguslikuks aluseks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2008 määrus nr 107 "Energiamärgise vorm ja väljastamise kord".

Energiaefektiivsus, energiasäästlikkus, soojapidavus

Selle all mõtleme, et soovitud kasu (nt eluruumi kütmine) võimalikult väikese energiakuluga toimuks.
Energia tõhusa kasutamisega ja energiakadude minimeerimisega parema soojustamise abil, saame vähendada energiakulu. See kõik kokku aitab kaitsta ressursse, vähendada CO2-hulka ja säästa raha. Mida energiaefektiivsem on aken, seda vähem kasutatakse energiat ja seda madalamad on kulud.

Energiasäästu määrus (EnEV)

Energiasäästu määrus reguleerib hoonete energiasäästu ja keskkonnasõbralikkust. Ta hõlmab endas seniseid nõudeid soojapidavusele ja kütteseadmetele ning kehtestab uued energiasäästu standardid.

Kiudtugevdatud materjal RAU-FIPRO

Kiudtugevdatud materjal koosneb kahest põhikomponendist: põhiainest ja tugevdatud kiudmaterjalist. Tänu kahe materjali väga heale vastastikusele koostoimele paranevad materjali omadused oluliselt.
GENEO-aknad valmistatakse kiudtugevdatud materjalist RAU-FIPRO. RAU-FIPRO koosneb põhiainest PVC (polüvinüülkloriid, termoplastiline kunstmaterjal), mida tugevdatakse kiududega. Materjal omistab GENEO-akendele unikaalsed soojapidavuse omadused, kuna profiili enda suurepärase stabiilsuse tõttu võib loobuda terasarmatuuride kasutamisest ja seeläbi vältida külmasildade teket. Profiili pealmine PVC kiht , mis katab materjalist RAU-FIPRO valmistatud profiili, annab hinnatud, eriti sileda HDF-pealispinna. Materjali RAU-FIPRO seljataga on 60 aastat kompetentset teadusarengut ja REHAU inovatsioonijõudu.

Akna vorm

Akna värvi ja sprossedega jaotuste kõrval mõjutab ka akna vorm maja välimust. Tuginedes materjalide PVC ja RAU-FIPRO headele töötlemisomadustele on kaasaegsed plastikaknad eriti kohanemisvõimelised. Termoplastilised materjalid muutuvad kuumutamisel elastseteks, seega saab PVC aknaprofiile painutada. Selle tulemusel saab valmistada kaaraknaid, ümaraknaid ja ka ellipsikujulisi aknaid. Võimalikud on ka näiteks kald-, kolmnurk- või trapetsaknad. Tänu PVC materjali suurepärasele vastupidavusele keevitamisel on ka eriliste vormide juures tagatud piisav tugevus akna nurkades.

Aknaprofiil

Aknaprofiilist valmistatakse akendele lengid. Siinjuures eristatakse raami (avanev osa) ja lengi (majaseina külge ankurdatud). On väga palju erinevaid profiilivariante, mis erinevad teineteisest ehitussügavuse, integreeritud kambrite arvu ja vaate laiuse poolest. Aknaprofiili kvaliteet ja ehitus on aknaklaasi kõrval määrava tähtsusega kogu akna omadustele ja kvaliteedile. Mida parem on aknaprofiil, seda parem on akna soojapidavus, heli- ja sissemurdmiskindlus.

Lamineerimine

PVC-profiilide pealispinda on võimalik katta värviliste kiledega. Kilega katmine ei vähenda profiili kvaliteeti, pigem lisab kujundusliku efekti. Värvilised profiilid on samavõrd ilmastikukindlad, vastupidavad keskonna mõjudele ja lihtsalt puhastatavad, nagu valgedki. Teil on võimalus valida: punane, kollane, roheline, antratsiit - kuni puidudekoorideni välja, nagu mahagon või tamm.

Kuuma joogivee seade

REHAU kuuma joogivee seade soojendab vett läbivoolu printsiibil. See on oluliselt hügieenilisem. Ja efektiivsem. Vastupidiselt tavapärastele mahutitele ei nõua REHAU seade suurt vee tagavara. Kraanist tuleb alati vahetult soojendatud joogivesi.

Välisukse profiil

Välisukse profiilist valmistatakse välisustele lengid. Leng on kindlalt ankurdatud seina külge. Ukse täitematerjal paikneb raamis. See osa on avatav ja muudab ukse kompleksseks. Välisukse profiili kvaliteet ja disain on täitematerjali kõrval kogu välisukse omaduste ja kvaliteedi määramisel olulise tähtsusega. Mida parem on profiil, seda parem on välisukse soojapidavus ja sissemurdmiskaitse.

Lükandukse profiil

Lükandukseprofiilist valmistatakse leng, mis on ankurdatud seina. Profiil määrab ära lükandukse kõrgus. Seetõttu peab profiil vastama suurtele nõudmistele, eelkõige stabiilsuse osas. Sellest sõltub ka kogu lükandukse kvaliteet. Mida parem on profiil, seda tõhusam on lükandukse soojapidavus, heli- ja sissemurdmiskaitse.

Isoleerklaas

Isoleerklaas koosneb mitmest paralleelselt teineteise kõrval asetsevast klaasist. Uue generatsiooni akendel on parema soojapidavuse saavutamiseks asendatud standardina kehtinud 2-kordne klaas 3-kordse klaasiga. Klaasidevaheline ruum täidetakse gaasiga (argoon või krüptoon), mis omakorda suurendab isolatsiooniefekti. Klaasid eraldatakse teineteisest alumiiniumist, roostevaba terasest või kunstmaterjalist piirajate abil. Nende piirajate õõnsused on täidetud kuivmaterjaliga, mis imab niiskust. See välistab veeauru tekke kahe klaasi vahel ja hoiab ära segava kondensaadiudu. Spetsiaalse kattega klaasid või spetsiaalne gaasitäide võimaldavad valmistada helikindlaid, päikesekindlaid ja soojapidavaid klaase, samuti turvaklaase.

IVS (Integreeritud tugevdussüsteem)

IVS on REHAU poolt patenteeritud süsteem. See suurendab profiili tugevust integreeritud kruvikanalite ja põiki asetsevate jäikusribide näol. Loetletud meetmed aitavad – lisaks kõrgtehnoloogilisele materjalile RAU-FIPRO – oluliselt perendada profiili stabiilsust.

Plastikaken

Plastikaknad on aknad, mille lengid on materjalist PVC või - nagu GENEO puhul - kiudtugevdatud materjalist.
Plastikaknaid iseloomustab väga hea hinna-kvaliteedi-suhe ja nad on tänu kergele puhastamisele ja vähesele hooldusvajadusele, samuti arvukatele kujundusvõimalustele väga populaarsed.
REHAU plastikaknad on täielikult ümbertöödeldavad.

Värvimine

Lamineerimise kõrval saab pealispindu ka värvida.
Seda meetodit kasutades ei pea Te tegema mingeid kompromisse kvaliteedi arvelt. Profiilid on kriimustuskindlad, siledad ja (soovi korral) läikega või metallikvärvi, kuna kasutatakse autotööstuses end tõestanud tehnikat.
Oma lemmikvärvi leidmisel on Teil valikus enam kui 170 RAL-värvi. RAL on Saksa institutsioon värvistandardi kohta. Värvid standardiseeritakse ja varustatakse nimede ning numbritega ja need kehtivad üle maailma. Kui Te näiteks hiljem soovite oma välisukse osta samas värvitoonis, mis on aknad, ei ole see RAL-värvitoonide puhul mingi probleem.

Õhukambrid (isoleerivad)

GENEO-akendel on profiilis kuus isoleerivat õhukambrit ehk funktsioonkambrit. Nendel õhukambritel on oluline mõju profiili soojuspidavusele.
Suurimasse kambrisse saab vajadusel lisaks paigaldada termomooduli. Tänu sellele abinõule vastavad GENEO-aknad passiivmaja nõuetele.

Õhutus

Kaasaegsed aknad sulguvad väga tihedalt. Akende tihedusest tulenevalt on mõnusa ruumikliima tagamiseks väga oluline korrapärane õhutamine:

  • ruumi õhuniiskuse ja -temperatuuri reguleerimiseks
  • kasutataud õhu asendamiseks värske õhuga
  • kondentsvee ja hallitusseente tekke vältimiseks

Isegi energiasäästu määrus (vaata eespool) käsitleb seda teemat. Määruses lubatud primaarenergia vajadus küttele, tarbevee soojendamisele, õhutamisele ja jahutamisele määratakse aluseks võetud referentshoone vajadustest lähtuvalt.
Aluseks võetud referentshoones on paigaldatud sundventilatsioon. Seade juhib värske õhu ruumi ja kasutatud õhu välja. Tänu kontrollitud süsteemile on eluruumid optimaalselt õhutatud, energiakadu redutseeritud ja küttekulud säästetud.

Avamisviisid

Suure klaaspinnaga lükanduks on majaseina kujunduslik ja funktsionaalne element. Klaasipind on jagatud kaheks või enamaks elemendiks. Lähtuvalt elementide arvust ja nõudmistest on võimalik rakendada erinevaid avamisviise. Kolmeosalistel ustel saab näiteks äärmise elemendi või keskmise elemendi lükanduksefunktsiooniga avatavaks teha. Mitmeosalistel ustel on võimalik avanevaid elemente individuaalselt määrata.

RAU-WOOD

RAU-WOOD on erilise retseptuuriga materjal. See on loodust säästev kõrgtehnoloogiline materjal, mis ühendab endas puidu naturaalset soojust ja polümeeride vastupidavust. Parim viis oma terrassi pikaealisuse tagamiseks. RELAZZO koosneb 50% puidust. See puit on saadud üksnes kohaliku metsamaterjali säästval töötlemisel. Sellega valite Te keskonnasõbraliku alternatiivi troopilistele puuliikidele ja lehtpuudele.

Ja veel: materjal on täiesti taaskasutatav.

Helikindlus

Heliisolatsiooni meetmete eesmärk on kaitsta eluruumi ebameeldiva välismüra eest. Akna helikindlust määratakse profiili, kuid eelkõige klaaspaketi helikindlusklassi alusel.
Akna helikindluse ühtseks määratlemiseks on kehtestatud viis helikindlusklassi.
Asub eluruum näiteks kiirtee läheduses, on soovitatav paigaldada aknad, mis vastavad kõrgeima helikindlusklassi 5 nõuetele.

Sprossed

Aknasprossede abil saate rõhutada oma akna individuaalsust. Sprossed jaotavad Teie akna väiksemateks osadeks ja lisavad fassaadile isiklikupära. Varasematel aegadel oli sprosse akna klaaspindade vahel möödapääsmatu, kuna klaasitootmise protsess ei võimaldanud nii suurte pindade valmistamist. Olgugi, et tänapäeval ei ole see enam probleemiks, jääb sprosse stiilielemendina ka kaasaegsete akende osaks.
On olemas erinevad sprossed: klaaspakettide vahel asetsevad, pealepandavad ja dekoratiivsprossed.

U-väärtus

Soojajuhtivuse koefitsendi U väärtus näitab "soojuse läbivoolu" aknast. Ta näitab energia hulka, mis ühe sekundi jooksul läbi 1 m² pinna voolab.
Akna puhul on kolm erinevat U-väärtust:
Uf = frame (leng)
Ug = glass (klaas)
Uw = window (kogu aken)
Kogu akna soojapidavus (= Uw) tuleneb mõlemast koefitsendist Uf ja Ug.
Mida väiksem on U-väärtus, seda parem on soojapidavus.

Soojendatud tarbevesi

Kuidas toimib alati piisava koguse tarbevee tõhus soojendamine? Kuidas välditakse sealjuures bakterite, eriti legionella bakterite teket?
Tarbeveega varustamine ei ole mitte ainult mugavuse ja hügieeni küsimus, vaid ka oluline kriteerium energiatõhususes. Kaasaegsetes majades võib tarbevee soojendamine moodustada kuni 50% aastasest energiavajadusest. REHAU pakub Teile madala energiakulu ja esmaklassilise veehügieeniga salvestuslahendusi ja mageveejaamu.

Kaetud sulused

Suluste ülesandeks on akende ja uste probleemideta avamise ja sulgemise võimaldamine. Sulus on kinnitatud sisemisele elemendile (vaata kõrvalolevat pilti vasakul). Eksklusiivsetel valgetel GENEO-välisustel võib sulus asetseda kaetult. Tänu sellele saab uksest eriline disainielement (vaata kõrvalolevat pilti paremal).

Külmasild

Läbi külmasildade läheb soojus kiiresti välja. See saab toimuda läbi konstruktsiooni osa, mis on konstruktsiooni ümbritsevatest materjalidest oluliselt parem soojajuht - näiteks terasarmatuurid.
Tulemuseks on see, et konstruktsioonist saab külmasild, mille kaudu soojus läheb välja.

WPC (Wood Plastic Composites)

Wood-Plastic-Composites (WPC, ingl.k. Wood Plastic Composites, samuti Wood(-fiber)Polymer Composites) on termoplastiliselt töödeldud komposiitmaterjal, mis on valmistatud erinevate proportsioonidega puidust - tavaliselt puidujahust - plastist ja lisaainetest. Materjali töödeldakse plastiku kaasaegsete töötlemisvõtetega, nagu näiteks ekstrusioonimeetodiga, plastmassivaluga, vormimise või pressimise tehnikaga, aga ka termovorminguga.

Termopilt

Termokaamera abil muutub infrapunakiirgus nähtavaks. See tähendab, et inimsilmale nähtamatu soojuskiirgus hoonel muutub nähtavaks. Mida suurem on energia väljavool (vähene energiatõhusus), seda punasem pilt on, näiteks akende ja uste ümber punased kõverad. Kui soojuskiirgus on väike (väga energiatõhus), on kõverad pigem rohelised.