შლანგები

ბაღის და აგრარული ტექნიკა

სიამოვნებით ბაღში და ბუნებაში

საბაღე შლანგები

სხვადასხვა დარგებისათვის განკუთვნილი პოლიმერების შლანგების სისტემები.

სამრეწველო შლანგები

გამოიყენება სამრეწველო მოწყობილობების, მანქანათმშენებლობისა და ხელსაწყოთმშენებლობის დარგში.

სპეციალური პროფილები

იძლევა მონტაჟის უსაზღვრო შესაძლებლობებს.
დაბეჭდვა