საინჟინრო სისტემები

მსოფლიოს საუკეთესო სასტუმროების წყალმომარაგება და გათბობა

უახლესი საინჟინრო და დიზაინერული გადაწყვეტილებები

ფეხბურთის მოედნების ბალახის საფარის გათბობა

ამინდის ჭირვეულობაზე დამოუკიდებლობა

სასმელი წყლით მომარაგების სისტემები სახლში

სასმელი წყალი სასმელ წყლად რჩება

თვითმფრინავის სავალი გზებისა და სადგომების გათბობა

თოვლისა და ყინულის გარეშე

უხმაურო კანალიზაციის სისტემები

არნახული სიჩუმე და საიმედოობა

ღია ადგილების გათბობის სისტემა

REHAU-ს ღია მოედნების გათბობის სისტემაზე საექსპლოატაციო დანახარჯები 3-4-ჯერ ნაკლებია.

გამოსათვლელი პროგრამები

მრავალგვარი დანიშნულებით გამოსაყენებელი სხვადასხვა პროგრამული გადაწყვეტილებები
დაბეჭდვა