იატაკის გათბობის მილი REHAU!

18.02.2014

იატაკის გათბობის მილი REHAU!

აქცია REHAU-ში!

შეიძინეთ წითელი , იატაკის გათბობის მილი REHAU RAUTHERM S 1000-მეტრი და მიიღეთ სამონტაჟო ინსტრუმენტი საჩუქრად.

50 წელზე მეტი ხნის უნაკლო მუშაობა.
REHAU RAUTHERM S მილებს გააჩნია შესანიშნავი თვისებები:

• გამძლეობა დიდი ტემპერატურების და წნევის მიმართ.
• ხანგრძლივი გამძლეობა კოროზიის მიმართ და და ნალექების არარსებობა.
• დიდი ქიმიური მდგრადობა, მათ შორის ნებისმიერი კონცენტრაციის ანტიფრიზის მიმართ.
• დიდი გამძლეობა აბრაზიული ცვეთისა და მექანიკური ზემოქმედების მიმართ.

ნაკერი პოლიეთილენის (PE-Xa) მილი RAUTHERM S შეესაბამება სამშენებლო ნორმებს და წესებს 41-01-2003, DIN 16892
RAUTHERM S მილები მუდმივად გადის ხარისხის კონტროლს და სხვა შემოწმებებს.

RAUTHERM S მილმა გაიარა სერტიფიკაცია, DIN-CERTCO-ში (სარეგისტრაციო ნომერი 3V226 PE-Xa ან 3V227 PE-Xa)
REHAU RAUTHERM S შექმნილია საგანგებოდ წყლით გასათბობი „თბილი იატაკისათვის“. მისი ახალი მიღწევაა ნაკერი PE-Xa პოლიეთილენის შიდა თვითმზიდი შრე.
მხოლოდ ის უზრუნველყოფს მილის სიმტკიცეს, მის დიდ თბოგამძლეობას.

აქცია ძალაშია 2014 წლის 31 მარტამდე.

დაბეჭდვა