Δίκτυο

Περιγραφή

Δίκτυο

Μέσω συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων μας δίνεται η δυνατότητα διαρκούς καλυτέρευσης και επέκτασης.

Ομάδα εργασίας στη Γερμανία:

  • Μέλος της ομάδας εργασίας για μακροπρόθεσμη αποθήκευση ενέργειας

Συνεργάτες για δυναμική προσομίωση:

  • Solites
  • ITW
  • ZAE

Ομοίως διαθέτουμε -σε εθνικό επίπεδο- ένα δίκτυο μέσω της παγκόσμιας παρουσίας μας.