Η προσφορά μας

Περιγραφή

Περιγραφή

Η προσφορά μας:

  • RAUGEO sonde PE-Xa
  • REHAU Τεχνική σύνδεσης Schiebehülse
  • RAUGEO οριζόντιος γεωθερμικός συλλέκτης
  • RAUVITHERM – προμονωμένο περιφερειακό σύστημα σωλήνων θέρμανσης

Οι υπηρεσίες μας:

  • Καταγραφή και προμελέτη
  • Αρχική εκτίμηση της Γεωλογίας και της Υδρογεωλογίας
  • Προσφορά για θερμική ισορροπία - δυνατόητα αποθήκευσης και ανάγκης
  • Αναλυτική μελέτη σκοπιμότητας, λαμβανομένου υπόψιν τεχνικών και οικονομικών θεμάτων, καθώς και της νομικής αδειοδότησης.