Συστήματα διέλευσης καλωδίων

Περιγραφή

Συστήματα διέλευσης καλωδίων – Πείτε αντίο στα μπερδεμένα καλώδια

Τα συστήματα διέλευσης καλωδίων της REHAU καλύπτουν τα καλώδια από το σημείο όπου ξεκινούν, στις εκάστοτε μονάδες επίπλωσης, και τα καθοδηγούν «κρυφά» όπου χρειάζεται. Η εισαγωγή των καλωδίων στο σύστημα πραγματοποιείται εύκολα και παράλληλα είναι δυνατή η εξαγωγή τους σε οποιοδήποτε σημείο.

Design

Design

Σε όσα σημεία απαιτείται άψογο αισθητικό αποτέλεσμα και έρχονται στο προσκήνιο τα κανάλια διέλευσης καλωδίων της REHAU, δημιουργούνται ενδιαφέρουσες δυνατότητες ειδικά επεξεργασμένων επιφανειών ή επιλογής χρωματικών τόνων.
Αναλόγως των απαιτήσεων, είναι δυνατή η παράδοση καναλιών με έναν ή περισσότερους θαλάμους.