Τεχνολογία μόνωσης

Περιγραφή

Τεχολογία μόνωσης REHAU – Η τέχνη της μόνωσης για έπιπλα

Ένα σύστημα επίπλωσης υψηλής ποιότητας πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή μόνωση. Οι σύγχρονες απαιτήσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται απλώς στη μόνωση. Τα μονωτικά προφίλ της REHAU ικανοποιούν πλήρως κάθε σύγχρονη απαίτηση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μονώσεις πρέπει να επιτελούν διάφορες λειτουργίες: εξισορρόπηση ανοχών, προστασία από υγρασία και σκόνη, απόσβεση δονήσεων και ηχομόνωση.
Για την εκπλήρωση αυτών των λειτουργιών, πρέπει να διαθέτουν διάφορα χαρακτηριστικά ποιότητας:

  • Μεγάλη ελαστικότητα
  • Άριστη ικανότητα επαναφοράς
  • Μαγάλη διάρκεια ζωής

Παράλλαγες

Παράλλαγες

Τα μονωτικά προφίλ της REHAU διατίθενται σε διάφορα σχήματα και υλικά, ώστε να ικανοποιούν πλήρως κάθε απαίτηση:

  • Κοίλοι θάλαμοι ή στεγανοποιητικά χείλη
  • RAU-PVC, RAU-PP /-SRT, RAU-SIK ή RAU-PUR.