ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

REHAU ΕΠΕ - Κεντρικά Γραφεία

2ο χλμ Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου
190 02 Παιανία
Τηλέφωνο: 0030 210 66 82 500
E-Mail: athens@rehau.com

REHAU ΕΠΕ - Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Μπιζανίου 3
555 35 Πυλαία Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 0030 2310 633 301 / Φαξ: 0030 2310 633 903
E-Mail: athens@rehau.com

Νοµικές οδηγίες
Προστασία προσωπικών δεδομένων