Καριέρα

Η προώθηση των συνεργατών μας ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους είναι ένα θέμα μεγάλης σημασίας για εμάς. Προωθούμε την καριέρα σας, εφόσον επιδείξετε προθυμία, ετοιμότητα και ενδιαφέρον να διευρύνετε τις δυνατότητές σας.

Highlights

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Η προσωπική σας εξέλιξη στη REHAU σχετίζεται άμεσα με την απόδοσή σας. Ανάλογα με τις δυνατότητές σας, τη διάθεση ...

Εμπορικά αναπτυξιακά προγράμματα

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός, να καλύπτουμε τις ανάγκες μας για εξειδικευμένο προσωπικό από το ίδιο το ...