Εμπορικά αναπτυξιακά προγράμματα

Εμπορικά αναπτυξιακά προγράμματα

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός, να καλύπτουμε τις ανάγκες μας για εξειδικευμένο προσωπικό από το ίδιο το εργατικό μας δυναμικό. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε αυτονόητο, ότι οι συνεργάτες μας θα ασχολούνται και με εξειδικευμένα αναπτυξιακά προγράμματα, προκειμένου να μπορούν στο μέλλον να αναλάβουν ολοένα και υψηλότερα καθήκοντα.

Techniker-/Meisterausbildung

Sie interessieren sich für herausragende Ausbildungsmöglichkeiten in der Kunststoffindustrie? Wir haben attraktive Perspektiven für Sie!

Geprüfter Industriemeister Kunststoff und Kautschuk
REHAU bildet Sie zur Führungskraft im gewerblichen Bereich aus. Sie übernehmen in Ihrem Aufgabenbereich unter anderem die Mittlerfunktion zwischen der Planung und der Ausführung. Ob als Fachmeister im Werk, Werkmeister oder Mitarbeiter der Disposition - nach abgeschlossener Ausbildung sind Ihre Einsatzmöglichkeiten vielseitig.

Staatlich geprüfter Kunststofftechniker
Sie begeistern sich für Technik und Fortschritt? Dann starten Sie bei uns eine Ausbildung zum Kunststofftechniker und lösen anspruchsvolle Aufgaben. Setzen Sie Forschungserkenntnisse in betrieblichen Fortschritt um. Zukunftsthemen wie die Verwendung neuer Werkstoffe, der Einsatz neuer Fertigungstechnologien, Qualitätsmanagement ökologisches und ökonomisches Denken gehören in Ihrem Arbeitsbereich zum täglichen Brot. Nach abgeschlossener Ausbildung können Sie als Werksassistent, in der Anwendungstechnik, der Entwicklung oder in der Verfahrenstechnik Ihr Können verwirklichen.

Zulassungsvoraussetzungen:
Eine für die Ausbildungsrichtung einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Regelausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren und eine spätere einschlägige berufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr.
Oder:

  • Eine für die Ausbildungsrichtung einschlägige abgeschlossene Ausbildung zum staatlich geprüften technischen oder kaufmännischen Assistenten und eine spätere einschlägige berufliche Tätigkeit von mindestens einem Jahr.
  • Eine für die Ausbildungsrichtung einschlägige berufliche Tätigkeit von mindestens sieben Jahren.


Σύστημα αξιολόγησης

Η αξιολόγηση της επαγγελματικής ανάπτυξης δεξιοτήτων αποτελεί μια βασική έννοια της πολιτικής Προσωπικού της REHAU, και έναν σίγουρο δρόμο για την επιτυχία. Οι υπάλληλοί μας έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δικές τους δυνατότητες στη θεωρία και στην πράξη. Εάν περάσουν με επιτυχία της εξετάσεις, τότε μεταβαίνουν σε μια υψηλότερη μισθολογική βαθμίδα.