Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Η προσωπική σας εξέλιξη στη REHAU σχετίζεται άμεσα με την απόδοσή σας. Ανάλογα με τις δυνατότητές σας, τη διάθεση για πρωτοβουλία και τις δεξιότητές σας, σας προετοιμάζουμε σταδιακά για την ανάληψη περαιτέρω εργασιών.

Laufbahnen

Fachlaufbahn:
Neben der klassischen Führungslaufbahn bieten wir hochqualifizierten Mitarbeitern die Möglichkeit zur herausfordernden Weiterentwicklung in unserer Fachlaufbahn, zum Beispiel als Referent mit Verantwortung für ein bestimmtes Fachgebiet.

Führungslaufbahn:
Talentierte, motivierte und leistungsbereite Mitarbeiter mit Führungskompetenz begleiten wir auf ihrem Weg der klassischen vertikalen Karriereentwicklung. Als Führungskraft übernehmen Sie schließlich fachliche und personelle Verantwortung für einen Unternehmensbereich.

Ανάπτυξη Δυνατοτήτων

Η ανάπτυξη δυνατοτήτων εκλαμβάνεται ως μια διαρκής διαδικασία, κατά την οποία λαμβάνονται ως οι πιο σημαντικές παράμετροι τα προσόντα και οι δεξιότητες των συνεργατών μας. Μαζί θα αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές εργασίες. Γι' αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να καλύπτουμε τις ανάγκες σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με ικανούς ανθρώπους από το δικό μας προσωπικό, όσο αυτό είναι δυνατόν.


Στα πλαίσια της συστηματικής ανάπτυξης προσωπικού αξιολογούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα το δυναμικό των συνεργατών μας. Το προφίλ δεξιοτήτων που απορρέει από την αξιολόγηση, δίνει τη δυνατότητα στα διοικητικά στελέχη να χαράξουν με συγκεκριμένους στόχους την μελλοντική πορεία ανάπτυξης. Αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη δυναμικού ως εργαλείο και ευκαιρία για τη διοίκηση.

Εκπαίδευση

Η επαγγελματική κατάρτιση και η μετεκπαίδευση αποτελούν έναν σημαντικό μέρος της εταιρικής πολιτικής της REHAU. Στόχος μας είναι να διατηρούμε και να επεκτείνουμε διαρκώς τα προσόντα και τις δεξιότητες των συνεργατών μας. Με τα σεμινάρια μεταφέρουμε τις γνώσεις μας, ενώ με την μετεκπαίδευση συμβάλουμε στην παρακίνηση των εργαζομένων, καθώς επίσης και στο να αποκτήσουν μεγαλύτερο ζήλο για εργασία.

Η εταιρεία REHAU διαθέτει το δικό της τμήμα εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι μόνιμα οι εργαζόμενοι στις διεθνείς έδρες μας, όσον αφορά την εκπαίδευση, παραμένουν σχετικοί με τις εξελίξεις.