Εταιρική κουλτούρα

Ο επαγγελματισμός αποτελεί για την εταιρεία REHAU, μια καινοτόμο οικογενειακή επιχείρηση, τη βασική προϋπόθεση για να συνεχίσει να αποτελεί την κορυφαία εταιρεία σε ό,τι αφορά σε λύσεις με βάση τα πολυμερή υλικά. Η επιτυχία αυτή είναι το αποτέλεσμα των ικανών συνεργατών μας, στους οποίους προσφέρουμε μακροπρόθεσμα σίγουρες θέσεις εργασίας.

Απόδοση

Η αποδοτικότητα του κάθε υπαλλήλου είναι για μας ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η επιτυχία της REHAU είναι το αποτέλεσμα της υπεύθυνης εργασίας όλων. Οι συνεργάτες με την καλύτερη δυνατή προσωπική τους απόδοση στην εργασία, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ομίλου REHAU. Η επιχείρησή μας ανταμείβει ανάλογα αυτή τη δέσμευση των εργαζομένων προς την επιχείρηση, βασιζόμενη στην αγορά εργασίας και κυρίως στην απόδοση.

Ανεξαρτησία

Η REHAU, ως μη εισηγμένη επιχείρηση στο χρηματιστήριο, παραμένει ανεξάρτητη από τις διακυμάνσεις της χρηματιστηριακής αγοράς και έτσι παραμένει μία μακροπρόθεσμα αξιόπιστη εταιρεία, τόσο για τους πελάτες της όσο και για τους συνεργάτες της. Με αυτόν τον τρόπο επιθυμούμε να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Αυτό που χαρακτηρίζει τη REHAU είναι η αξιοπιστία μίας οικογενειακής επιχείρησης με μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Αντί να θέσουμε στο προσκήνιο το βραχυπρόθεσμο κέδρος, επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη και στη διάρκεια της επιχείρησής μας. Αντιλαμβανόμαστε τους συνεργάτες μας ως επιχειρηματίες στην επιχείρησή μας και επενδύουμε στην προσωπική πρωτοβουλία και στην ανεξάρτητη δράση.

'Αμεση επικοινωνία

Ο συνεργάτης της Rehau βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Επιδιώκουμε πάντα μια μακροχρόνια συνεργασία μαζί του, η οποία βασίζεται σε ιδιαίτερες σχέσεις εμπιστοσύνης. Εξίσου σημαντική είναι και η άμεση επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, καθώς επίσης και μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη. Οι εργαζόμενοι όλης της εταιρείας, σε όποια θέση και αν εργάζονται έχουν την δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα ακόμη και απ’ ευθείας στη Διεύθυνση της εταιρείας, μέσω της «Ανοιχτής Θύρας», μια αρχή που έχει εφαρμόσει η εταιρεία.