Δικτυο αγορων

Διεθνές δίκτυο αγορών

Το δίκτυο αγορών της REHAU είναι υπεύθυνο για τη διάθεση των απαραίτητων υλικών παγκοσμίως. Ο όγκος των προμηθειών περιλαμβάνει: Πρώτες ύλες και εξαρτήματα, μηχανές και εγκαταστάσεις, εργαλεία, υπηρεσίες μεταφοράς είδη γραφείου και πολλά άλλα.


Στόχος της εταιρείας είναι να επιτύχει συνολικά ένα ιδανικό επίπεδο διαχείρισης υλικών και να διαθέτει τα απαραίτητα υλικά, τόσο στην απαιτούμενη ποιότητα και ποσότητα, όσο και εμπρόθεσμα και στον σωστό τόπο στους πελάτες της.

Το δίκτυο του τμήματος αγορών, εφαρμόζει τις ίδιες διαδικασίες αγοράς ανεξάρτητα από την έδρα στην οποία βρίσκεται η εκάστοτε επιχείρηση. Έτσι διασφαλίζει παγκόσμια την ίδια διαδικασία αλλά και διαφάνεια. Η συνεπής διαχείριση των ομάδων υλικών διασφαλίζει επιπλέον τη συνεργασία με ικανούς προμηθευτές, οι οποίοι αξιολογούνται τακτικά με τη βοήθεια ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας του τμήματος Αγορών και του τμήματος Τεχνολογίας της REHAU.

REHAU GmbH
Worbstrasse 50
3074 Muri bei Bern
Schweiz
Tel.: (00 41) 31/95 03 - 111
Fax.: (00 41) 31/95 03 - 121
E-Mail: muri.ml@rehau.com