Συμφωνητικο περι διασφαλισης ποιοτητας

Συμφωνητικό της REHAU για τη Διασφάλιση Ποιότητας για Προμηθευτές

Διασφάλιση Ποιότητας στη Διαχείριση Προμηθειών

Στο ακόλουθο Link μπορείτε να βρείτε το συμφωνητικό REHAU για τη Διασφάλιση Ποιότητας σε μορφή Pdf.

Download: www.rehau.com/qsv.
Το Συμφωνητικό περί Διασφάλισης Ποιότητας, QSV, αποτελεί ένα βσικό συμφωνητικό στον τομέα Διαχείρισης ποιότητας και περιλαμβάνει ανάλογα με τον τομέα χρήσης κάποιες βασικές προεπιλογες.

Με το Συμφωνητικό περί Διασφάλισης Ποιότητας υποστηρίζεται το αίτημα για εφικτή ενσωμάτωση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όσον αφορά στην ηγεσία των θέσεων αγοράς στη REHAU περιγράφονται στο Συμφωνητικό περί Διασφάλισης Ποιότητας σημαντικές μέθοδοι καθοδήγησης στη Διαχείριση Ποιότητας όπως επίσης και τα απαραίτητα εργαλεία, οι διασυνδέσεις και τα διεπιστημονικά κυκλώματα ελέγχου. Αναφέρονται επίσης οι αντίστοιχες αρμοδιότητες των προμηθευτών.