Δυνατoτητες

Αξιοπιστία και καινοτομία

Η REHAU φροντίζει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα χάρη στις ξεχωριστές καινοτομίες και την υψηλή αξιοπιστία. Η εταιρεία εφαρμόζει την τεχνογνωσία της στους κλάδους της Οικοδομής, της Αυτοκινητοβιομηχανίας και της Βιομηχανίας, και έχει κερδίσει διεθνώς την κορυφαία θέση όσον αφορά στα προϊόντα της, στις συμβουλές και στις υπηρεσίες που παρέχει.

Τεχνολογία

Μηχανικοί και τεχνίτες της REHAU επιβλέπουν το προϊόν από την ανάπτυξη μέχρι την συναρμολόγηση και τη χρήση. Η τεχνολογία που διέπει τις διαδικασίες, επιβλέπει τις σειρές προϊόντων μέχρι την κατασκευή τους και βελτιστοποιεί τις διαδικασίες κατασκευής. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζουν τα εξειδικευμένα και καλά οργανωμένα εργοστάσια της εταιρείας. Όμως, και πέρα απ’ αυτό, δημιουργούμε τις ιδανικές προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα την οργάνωση με κάθε λεπτομέρεια μέχρι και την παράδοση ακριβώς στο χρονικό πλαίσιο που έχει ζητηθεί. ... περισσότερα

Ποιότητα

Οι βασικές αρχές σχετικά με την ποιότητα ισχύουν τόσο για τους εργαζόμενους της εταιρείας, όσο και για τους προμηθευτές της:

· Εκπλήρωση των επιθυμιών των πελατών και ικανοποίηση των απαιτήσεών τους για ποιότητα.

· Η ποιότητα είναι ένα στοιχείο που σχεδιάζεται, παράγεται, ελέγχεται και εποπτεύεται.

· Η ποιότητα συμπεριλαμβάνει εξειδικευμένες απαντήσεις σε ερωτήματα, εξειδικευμένες υπηρεσίες και τήρηση των προθεσμιών.

· Αποφεύγονται τα λάθη, με άμεσο εντοπισμό της αιτίας τους.

· Οι διαδικασίες και το σύστημα διαχείρισης ποιότητας βελτιώνονται διαρκώς.

... περισσότερα

Προστασία του περιβάλλοντος

Η ορθολογική διαχείριση των πρώτων υλών που μειώνονται διαρκώς, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοποριακών συστημάτων για την αποτελεσματική εκμετάλλευση της ενέργειας αποτελούν σημαντικά μελλοντικά ζητήματα για τα οποία η REHAU προτείνει ήδη λύσεις. Αναπτύσσει και παράγει οικολογικές και οικονομικές λύσεις συστημάτων για τους πελάτες της και παράλληλα συμπεριφέρεται με υπευθυνότητα στους συνανθρώπους της και στη φύση.

... περισσότερα