Ποιοτητα

Επαγγελματισμός και αξιοπιστία

Η ποιότητα είναι βασικό στοιχείο της επιτυχίας. Ικανοποιώντας τις αξιώσεις και τις απαιτήσεις των πελατών της, όσον αφορά στην ποιότητα, η εταιρεία διασφαλίζει την ικανοποίησή τους. Σε όλα τα γραφεία πωλήσεων, οι εργαζόμενοι εργάζονται σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τους βασικούς κανόνες ποιότητας που ισχύουν παγκοσμίως.

Bayerischer Qualitätspreis 2011

Η εταιρεία REHAU κέρδισε το βραβείο καλύτερης ποιότητας για το έτος 2011 από το κράτος της Βαυαρίας. Η ποιότητα είναι βασικό στοιχείο της επιτυχίας. Ικανοποιώντας τις αξιώσεις και τις απαιτήσεις των πελατών της, όσον αφορά στην ποιότητα, η εταιρεία διασφαλίζει την ικανοποίησή τους. Σε όλα τα γραφεία πωλήσεων, οι εργαζόμενοι εργάζονται σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τους βασικούς κανόνες ποιότητας που ισχύουν παγκοσμίως.

Οι βασικές αρχές σχετικά με την ποιότητα ισχύουν τόσο για τους εργαζόμενους της εταιρείας, όσο και για τους προμηθευτές της:


• Εκπλήρωση των επιθυμιών των πελατών και ικανοποίηση των απαιτήσεών τους για ποιότητα.
• Η ποιότητα είναι ένα στοιχείο που σχεδιάζεται, παράγεται, ελέγχεται και εποπτεύεται.
• Η ποιότητα συμπεριλαμβάνει εξειδικευμένες απαντήσεις σε ερωτήματα, εξειδικευμένες υπηρεσίες και τήρηση των προθεσμιών.
• Αποφεύγονται τα λάθη, με άμεσο εντοπισμό της αιτίας τους.
• Οι διαδικασίες και το σύστημα διαχείρισης ποιότητας βελτιώνονται διαρκώς.

Η REHAU διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 και ISO/IEC 27001:2005.
Τα πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα εφ’ όσον ζητηθούν.

Πιστοποιητικά