Η επιλογη σας για εποχιακη αποθηκευση ενεργειας

Περιγραφή

Η επιλογή σας για εποχιακή αποθήκευση ενέργειας: Σειρά έργων με προϋποθέσεις

Η ένταξη ενός εποχιακού θερμοδοχείου θα πρέπει να έχει προβλεφθεί ήδη από τα πρώτα στάδια του ενεργειακού σχεδιασμού. Το γεωθερμικό θερμοδοχείο είναι ένα μέρος του σχεδιασμού θέρμανσης και ψύξης και γι' αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στην αρχική φάση σχεδιασμού ως βασικό στοιχείο.

Εάν θέλετε να μάθετε, εάν η ένταξη ενός εποχιακού θερμοδοχείου είναι εφικτή και σκόπιμη για το οικοδόμημά σας, υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης μέσω μιας γρήγορης σάρωσης κατά το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού.

Στα επόμενα βήματα σχεδιασμού για γεωεναλλάκτες-θερμοδοχεία, η δυναμική προσομείωση του εποχιακού θερμοδοχείου αποτελεί βασικό συστατικό.

Σας ενδιαφέρει; Επικοινωνία