Σύστημα μεταφοράς βιομάζας

Περιγραφή

Σωλήνες AWADUKT PP SN 10 και RAUPROTECT PE 100 RC

Για την παραγωγή του βιοαερίου χρειαζόμαστε βιομάζα (π.χ. κοπριά, ενεργειακές καλλιέργειες) που έχει υποστεί ζύμωση. Για να καλυπτόμαστε με επαρκή εφόδια βιοαερίου η REHAU έχει διαφορετικά δίκτυα μεταφοράς στο πρόγραμμά της. Εδώ ανήκουν το AWADUKT PP SN10 RAUSISTO υψηλού φορτίου και σωλήνες πίεσης για δίκτυα λυμάτων RAUPROTECT PE100 RC.

Πλεονεκτήματα

Πλεονεκτήματα

AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO

 • Δυνατή χρήση τόσο σε χαμηλά βάθη εγκατάστασης όσο και ύψη μεγάλης επικάλυψης
 • Μειωμένο βάρος σωλήνων για εύκολο χειρισμό χωρίς εξοπλισμό ανύψωσης
 • Πεδίο θερμοκρασιών από-20 ° C έως 90 ° C (βραχυπρόθεσμα) υψηλή χημική αντοχή και πολύ μεγάλη αντοχή στην τριβή
 • Έως 340 bar υψηλής πίεσης υδροβολή

RAUPROTECT-PE 100 RC σωλήνας πίεσης

 • Δυνατότητα εγκατάστασης μέχρι 100 μ.χωρίς συνδέσεις
 • Δυνατότητα απευθείας οργώματος / αλέσματος στο έδαφος
 • Κατάλληλο για τεχνική διάνοιξης από ρωγμές με το ανθεκτικό υλικό PE 100 RC

Εξαρτήματα συστήματος

Εξαρτήματα συστήματος

Η REHAU προσφέρει με το σύστημα μεταφοράς της βιομάζας AWADUKT PP μία πλήρη γκάμα σωλήνων εξαρτημάτων και φρεατίων.

 • Διαστάσεις από Φ160 λεως DN400
 • Μήκος σωλήνων από 1μ., 3μ. έως 6μ.
 • Σωλήνες κατασκευασμένοι με διπλή πρεσσαριστή μούφα και σύστημα στεγάνωσης
 • Μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων από DN 160 έως DN 400
 • Μούφες με ηλεκτροσυγκόλληση για τις συνδέσεις και βραχυπρόθεσμα φορτία πίεσης έως και 2 bar

Εφαρμογή

Εφαρμογή

Το πρόγραμμα υψηλού φορτίου σωλήνων AWADUKT PP μπορεί να εγκατασταθεί για διαφορετικές χρήσεις στον τομέα της γεωργικής παραγωγής βιοαερίου.

 • Δίκτυο μεταφοράς της βιομάζας, χωρίς πίεση για την αποστράγγιση υγρών υποστρωμάτων μέσα από τη μονάδα βιοαερίου
 • Σύστημα αποστράγγισης για ενσίρωση στραγγισμάτων κατά τη μεταφορά εντός της παραγωγής βιοαερίου
 • Μεταφορά ακαθάρτων ή όμβριων υδάτων στο χώρο της μονάδας