Συστημα Βιομηχανικων Σωληνων

RAUPEX

Versorgung von Schweißrobotern mit Druchkluft und Kühlwasser/ Daimler AG, Ludwigsfelde, Deutschland

RAUPEX

Versorgung mit Druckluft und Kühlwasser / Eberspächer GmbH + Co.KG, Neunkirchen, Deutschland

RAUFRIGO

Transport von Kühlwasser / Papierfabrik PALM, Eltman, Deutschland

RAUFRIGO

Transport von Kühlwasser / Werkhalle Automobilindustrie

RAUFRIGO und FUSAPEX

Transport von Wärme und Kälte zur Gebäudeklimatisierung / REHAU AG+Co, Erlangen, Deutschland

Αποτελεσματικά συστήματα σωληνώσεων για βιομηχανικές εφαρμογές

Είναι απαραίτητα σε όλες σχεδόν τις βιομηχανίες παραγωγής και επεξεργασίας,οι οποίες χρησιμοποιούν είτε αέρια είτε θερμό ή κρύο νερό.
Η REHAU καλύπτει τις πιο ποικίλες απαιτήσεις για την κατασκευή βιομηχανικών αγωγών, προσανατολισμένη στο μέλλον, με ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων σε αυτά τα μέσα παραγωγής, όπως συμπιεσμένος αέρας, ψύξη και θέρμανση του νερού, των τροφίμων και πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα στις μεταφορές.