Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Λάστιχα για καθαρή γεύση

Η διαχείριση τροφίμων και ποτών απαιτεί συνεχώς μεγάλη προσοχή.

Επειδή πρέπει να διασφαλίζεται η ουδετερότητα στη γεύση των ποτών, π.χ. σε αυτόματους πωλητές ποτών, σε αντλίες για χρήση σε μπαρ ή σε ψύκτες νερού, τηρούμε τις διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά στις ρυθμίσεις άντλησης ποτών καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς.

Έτσι, μέσω ειδικών συνταγών και δοκιμασμένων παραγωγικών διδικασιών, μπορούμε να προσφέρουμε απεριόριστες λύσεις για την βιομηχανία τροφίμων και ποτών.