Κατασκευή Εγκαταστάσεων, Συσκευών και Μηχανών

REHAU Hochdruckreinigunsschläuche

Λειτουργικότητα και Ποιότητα σε ένα

Και στον τομέα κατασκευής εγκαταστάσεων, μηχανών και συσκευών θα συνατήσετε το ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων που προσφέρουμε.

Είτε στα μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης είτε στους τομείς της υδραυλικής, πνευματικής και πυροπροστασίας ή ακόμα και στον τομέα της τεχνολογίας συγκόλλησης:

Προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις σωλήνων, προφίλ και εξαρτημάτων για σχεδόν κάθε εφαρμογή εντός του σύνθετου αυτού τομέα.