RAUGEO energetski stup

Opis

Građevinski piloti i geotermalna energija u jednom

U modernoj visokogradnji se, zbog propisa vezanih uz statiku zgrada, kod poroznih zemljišta primenjuju građevinski piloti u temeljima objekta. Kada se u  pilote integriraju kolektorski vodovi za korištenje površinske geotermije onda ih nazivamo energetskim stupovima. Oni u principu funkcioniraju kao skraćene geotermalne sonde i mogu se koristiti za grijanje, ali i za hlađenje. Zbog visoko rezistentnog materijala, kao i iznimno malih radijusa savijanja RAUGEO collect PE-XA cijevi su izuzetno pogodne za primjenu kod energetskih stupova.

Prednosti

Prednosti

 • Osiguravanje osnovnih energetskih potreba korištenjem gotovo besplatne topline tla
 • Dodatni prostor nije neophodan
 • Vrlo mali dodatni toškovi zbog integracije kolektorskih cijevi u građevinske pilote
 • Olakšana montaža cijevi zbog iznimno malog radijusa savijanja kod PE-Xa, i kod niskih temperatura
 • Maksimalna pouzdanost zbog visoko otpornog PE-Xa materijala za cijevi
 • Cijevi raspoložive i od PE-Xa plus materijala sa difuzionom barijerom

Mogućnosti primjene

Mogućnosti primjene

 • Osiguravanje osnovnih energetskih potreba kroz energetsko aktiviranje ionako neophodnih građevinskih pilota

 • Grijanje i hlađenje u kombinaciji sa dizalicom topline

 • Free-cooling (pasivno hlađenje stambenog prostora)
 • Optimalno za kombiniranje sa površinskim grijanjem i hlađenjem ili za temperiranje betonske jezgre

Program isporuke

Program isporuke

RAUGEO program osim geotermalnih sondi sadrži i sve neophodne komponente za priključak na dizalicu topline:

 • modularni razdjelnik
 • glikol
 • armaturne veznike
 • kablovske veznike
 • zaštitne cijevi
 • komponente za kontrolu tlaka