Creva za mleko

Opis

Creva za mleko RAUSIL FG i RAULAB FG

Sigurno - čisto - u skladu sa standardom

RAUSIL FGi RAULAB FGse zovu REHAU specijalisti za primenu u mlekarskoj tehnici.

To su idealna creva za higijensku preradu mleka.

RAUSIL FG i RAULAB FG podobni su za korišćenje u prehrambenoj industriji i ispunjavaju zahteve iz preporuke XV (Silicone) Saveznog instituta za ocenu rizika i FDA §177.2600 kao i uredbe (EG) 1935/2004.

Prednosti

Creva za mleko RAUSIL FG i RAULAB FG

Prednosti

Silikonska creva za mleko se odlikuju sledećim atributima:

  • Fleksibilnost i trajna elastičnost i pri niskim temperaturama
  • Bolje pozicioniranje sistema za mužu na vimenu
  • Optimalna raspodela težine i zbog toga i bolja muža
  • Otpornost na starenje, ozon i UV zrake (nema pucanja od starenja)
  • Dug vek trajanja, duže vreme stajanja, manje radova na menjanu opreme

Download

Download

Ovde ćete naći aktuelan prospekt "Creva za agrarnu tehniku".