Sistemi kliznih poklopaca

Opis

Opis

REHAU sistemi staklenih kliznih poklopacase odlikuju izvrsnim kliznim karakteristikama.

Istovremeno se sa REHAU komponentama minimizira stvaranje kondenzata i leda.

Spektar proizvoda

Spektar proizvoda

 • Kompletno konfekcionirani stakleni klizni poklopac
 • Uz to odgovarajući okvir poklopca škrinje
 • Pojedinačne komponente
 • Razni prateći pribor

Prednosti

Prednosti

 • Mogućnost zamene zaptivki
 • Velika staklena površina u uskom profilu
 • Izvanredno klizanje zbog primene specijalnih kliznih materijala
 • Optimalno zaptivanje i energetska efikasnost zbog specijalnih zaptivnih profila
 • Kombinacija kliznih i zaptivnih karakteristika
 • Velika čvrstoća uglova zahvaljujući zavarenim spojevima

Varijante

Varijante

 • Sa ravnim staklom

 • Sa lučnim staklom

 • Sa 2-strukim izolacionim staklom

 • Sa ručkom koja se lepi

 • Sa rukohvat lajsnom

 • Prilagodljivo za sve konvencionalne škrinje

Pribor

Pribor

 • Profil u koji se umeće staklo sa žlebovima za zaptivne i klizne profile
 • Profil za staklo sa ručkom
 • Zaptivni profili
 • Klizni profili
 • Inovativna kombinacija klizanja i zaptivanja
 • Profil za poklopac škrinje sa koekstrudiranim kliznim slojem
 • Ručka koja može da se zalepi na različite radijuse stakla