Magnetne trake, profili & -compound

Opis

Opis

Permanentne magnetne trake ili profili za magnetne okvire za različite primene takođe spadaju u asortiman REHAU proizvoda.

Mogu se npr. koristiti kao magnet suprotnog pola.

Magnetni compound kao poluproizvod za ekstrudiranje magnetnih traka i profila i polimerni compound zaokružuju kompletni paket.

Mogućnosti primene

Mogućnosti primene

  • Kućni rashladni uređaji
  • Rashladni uređaji za privrednu delatnost
  • Specijalni uređaji

Varijante

Varijante

  • Različiti preseci
  • Različite dimenzije
  • Različite vrednosti prianjanja
  • Različita pakovanja