Creva za uređaje za pranje i sušenje

Opis

Industrijska creva

Opis

REHAU creva i cevi ispunjavaju visoke zahteve kvaliteta i usklađuju se sa individualnim zahtevima kupaca.

Spektar proizvoda

Industrijska creva

Spektar proizvoda

  • Armirana i nearmirana creva prilagođena za zahtevane pritiske i temperature
  • Cevi od različitih materijala kao što su PE, PA, POM i PVC
  • Ispunjavaju nacionalne i internacionalne standarde, kao i odredbe za pitku vodu
  • Otporni na najrazličitije medije

Mogućnosti primene

Industrijska creva

Mogućnosti primene

  • Creva za dovod vode za veš mašine i mašine za pranje suđa
  • Sistem creva unutar mašina koje rade sa vodom
  • Izolaciona creva
  • Creva za odvod kondenzata
  • Cevi za senzore
  • Cevi za polaganje kablova