Prehrambena industrija i industrija pića

Rešenja za creva za svaki ukus

Pri rukovanju sa životnim namirnicama i pićima potrebna je maksimalna pažnja.

Budući da neutralnost na ukus pića mora uvek da se obezbedi npr. u automatima za piće, šank aparatima ili dozatorima vode za piće, mi se pridržavamo međunarodnih uslova iz uredbi za šank aparate i važećih normi.

Pri tome zahvaljujući specijalnim recepturama i promišljenim proizvodnim procesima možemo da ponudimo fiziološki ispravna rešenja creva za prehrambenu industriju i industriju pića.

Izdvojeno

RAUAQUA za pitku vodu

O ukusima možemo diskutovati ali sigurno ne, kada se radi o čistoći najvažnije sirovine: VODA.