RAUPASTAM

Opis

RAUPASTAM-creva

SPECIJALISTA ZA TEHNIKU ZAVARIVANJA

RAUPASTAM su fleksibilna armirana creva postojana na pritisak i temperaturu od polivinilhlorida i poliuretana.

Ali u proizvodnom programu mogu se naći i silikonska creva.

Paleta dimenzija se prostire od DN 4 - DN 19 mm.

U zavisnosti od dimenzije može da se pokrije i oblast radnog pritiska od 25 bara do 40 bara na 20°C.

Mogućnost primene

RAUPASTAM-creva

Mogućnost primene

  • Pneumatski sistemi

  • Rashladni vodovoi u sistemima za zavarivanje

  • Uređaji za zavarivanje velike snage

Prednosti

RAUPASTAM-creva

Prednosti

  • Mala težina

  • Mali spoljašnji prečnik

  • Velika otpornost na pritisak

  • Fleksibilnost