Hidraulična creva

Perfekcija po meri

Merna i regulaciona tehnika, kao i sistemi za podmazivanje i hidrauličko upravljanje nezamislivi su bez primene REHAU creva.

Tehnička kompetentnost na području tehnike armiranja i ekstrudiranja je neponovljiva.

Jer REHAU realizuje i creva koja se nalaze izvan uobičajene standardne palete.