RAU-VPE

Opis

Pneumatska creva od VPE

Specijalista za prehrambenu industriju

Pneumatska creva RAU-VPE su novi specijalisti među REHAU pneumatskim rešenjima.

Specijalne VPE recepture odgovaraju direktivi 2002/72/EG kao i BfR preporukama III i zbog toga su pogodne za primenu u prehrambenoj industriji.

Prednosti

Pneumatska creva od VPE

Prednosti

  • Bolja postojanost na temperaturi
  • Bolja otpornost na udare i naprezanje
  • Kompatibilni sa konvencionalnim utičnim sistemima
  • Usaglašenost sa direktivom RoHS 2002/95/EG i WEEE-RL 2002/96/EG
  • Odlična hemijska postojanost
  • Otpornost na konvencionalna sredstva za čišćenje
  • Otpornost na UV zrake
  • Bez halogena
  • Izuzetna fleksibilnost
  • Nema sastojaka sa REACH liste