RAUPAMID

Opis

Poliamid-creva

DORASTAO I VRELOM PRITISKU

Zahvaljujući primeni različitih tipova PA materijala može da se pokrije opseg temperature od - 60 °C do +110 °C.


Specijalne PA-cevčice se proizvode u uskom području tolerancije zbog čega su posebno pogodne za spajanje sa utičnom armaturom.

Mogućnosti primene

Poliamid-creva

Mogućnosti primene

  • Proizvodnja teretnih vozila i motora
  • Merna i regulaciona tehnika
  • Laboratorijska tehnika
  • Pneumatika i hidraulika
  • Tehnika zavarivanja
  • Sistemi za centralno podmazivanje

Prednosti

Poliamid-creva

Prednosti

  • Usko područje tolerancije
  • Kompatibilni sa utičnom armaturom
  • Usaglašeni sa standardnom DIN 73378 tj. DIN 74324