Okoliš

Odgovorno djelovanje

U tom smislu potičemo svijest naših zaposlenika da stalno aktivno pridonose zaštiti okoliša. Zajedno si postavljamo ciljeve koje ostvarujemo uspješnim programima i pojedinačnim mjerama. Informiramo naše kupce o ekološkim aspektima naših proizvoda a kod izbora dobavljača uzimamo u obzir i ekološke kriterije.

Zagađivanje okoliša bilo koje vrste uzimamo vrlo ozbiljno. Na svim našim lokacijama širom svijeta provodimo najstrožu kontrolu. Već u fazi planiranja novih aktivnosti, novih proizvoda i postupaka ispitujemo sve aspekte mogućeg djelovanja na okoliš. Poduzimamo opsežne mjere za sprječavanje emisija štetnih tvari.

Odgovornost
Srž naše odgovornosti je REHAU-ova politika očuvanja okoliša. Na svim lokacijama naša tvrtka provodi sustav upravljanja okolišem prema standardima ISO 14001, o čemu posjedujemo odgovarajuće certifikate.

Sigurnost

Naš odjel za sigurnost / zaštitu okoliša preuzima zadatke za provođenje i pridržavanje zakonskih propisa te za poboljšanje okoliša. Aktivnosti vezane uz recikliranje, analizu i izbor materijala koordiniraju poslovna područja Gradnja, Automotivi i Industrija u uskoj suradnji s odjelom za kemiju.

Aktivnosti

  • Već od 50-ih godina REHAU preuzima ostatke od proizvodnje i ponovo ih prerađuje.
  • Od 70-ih godina naši proizvodi nose oznake materijala.
  • Krajem 80-ih godina naša je tvrtka inicirala razvoj koncepata za zbrinjavanje otpada.
  • prema konceptu recikliranja izrađujemo proizvode i sastavne dijelove iz područja automobilske industrije.
  • izrađujemo proizvode koji omogućavaju korištenje recikliranog materijala koji ne potječe od samog proizvoda kao što je reciklirano kontrolno okno RAURECO koje omogućava kvalificiranu primjenu DSD-materijala u tehnički visokovrijednom proizvodu.
  • razvijamo nove polimerne mješavine koje kombinacijom specifičnih svojstava materijala omogućavaju kvalitetno recikliranje proizvoda izrađenih iz tog materijala.
  • Uz ispunjavanje međunarodnih standarda kao što su ISO 14001, REHAU sudjeluje i u lokalnim aktivnostima. Tako je tvrtka REHAU članica Pakta za očuvanje okoliša. Certifikat o članstvu možete preuzeti ovdje:

Načela zaštite okoliša

REHAU razvija, proizvodi i prodaje proizvode i sustave iz polimernih materijala koji u proizvodnji i primjeni odgovaraju suvremenim zahtjevima za zaštitu okoliša.

REHAU se striktno pridržava svih zakonskih propisa o očuvanju okoliša. Na vlastitu inicijativu i odgovornost poduzimamo i više od zakonskih odredbi kad god je to moguće.

Svako moguće onečišćenje okoliša izazvano našim aktivnostima dobro prosuđujemo i izbjegavamo što je god više moguće. Poduzimaju se mjere za izbjegavanje štetnih emisija u slučaju kvara.

Djelovanje na okoliš uslijed novih aktivnosti, novih proizvoda i postupaka ispitujemo već u fazi planiranja i izbjegavamo posljedice koliko je god to moguće i ekonomski opravdano.

Potičemo osjećaj odgovornosti naših zaposlenika za zaštitu okoliša, a kupce obavještavamo o ekološkim aspektima naših proizvoda.

I kod izbora naših dobavljača uzimamo u obzir aspekte zaštite okoliša u primjerenom obliku.

U okviru stalnog poboljšanja zaštite okoliša postavljamo si ciljeve. Njih ostvarujemo provođenjem ekoloških programa i pojedinačnih mjera.

REACH

1.lipnja 2007.godine stupio je na snagu novi europski zakon o kemikalijama REACH. REACH je jedinstveni sustav registracije, evaluacije i autorizacije kemikalija sa ciljem poboljšanja zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. U tom smislu sve tvari proizvedene ili uvezene u EU moraju, u određenom prelaznom roku, biti podvrgnute procesu registracije od strane proizvođača.

Budući da REHAU gotovo isključivo proizvodi i distribuira gotove proizvode, a ne materije REACH na naše poslovanje utiče samo djelomično. Za utvrđivanje stvarnog utjecaja i obveza u provedbu je uključen projektni za implementaciju zakonskih propisa.

Ukoliko imate konkretno pitanje vezano za REHAU proizvode i REHAU obratite nam se na reach@rehau.com.

Informacije o materijalu