Kvaliteta

Najviša razina profesionalnosti i pouzdanosti

Kvaliteta je temelj našeg uspjeha ali i zadovoljstva naših kupaca. Na svim REHAU-ovim lokacijama vrijede isti propisi i načela kvalitete.

Bavarska nagrada za kvalitetu 2011

REHAU je dobitnik nagrade za kvalitetu 2011. godine dodijeljene od strane Bavarske vlade. Zahvaljujući izuzetnoj kvaliteti proizvoda i procesa, kao i inovativnom konceptu osiguravanja kvalitete, koji se primjenjuje na svim lokacijama, naša grupacija svrstala se među dobitnike nagrade za kvalitetu u kategoriji industrija.

Osnovna načela kvalitete ne odnose se samo na zaposlenike već i na dobavljače:

  • Ispunjavamo želje naših kupaca i udovoljavamo njihovim zahtjevima za kvalitetom.
  • Kvaliteta se postiže planiranjem, proizvodnjom, kontrolom i nadzorom.
  • Kvaliteta uključuje usluge, poštivanje rokova i kvalificiranu obradu upita / narudžbi.
  • Izbjegavanje grešaka važnije je od ispravljanja grešaka. Uzroci grešaka moraju se odmah ukloniti.
  • Procesi i sustavi upravljanja kvalitetom kontinuirano se poboljšavaju.

REHAU posjeduje certifikate prema standardima ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 kao i ISO/IEC 27001:2005. Certifikati su dostupni na zahtjev.

Informacije o materijalu