Lakóépületek zajvédelmi követelményei

2018.03.12

A Magyarországon érvényben lévő MSZ 15601 szabvány két részből áll:
MSZ 15601-1:2007 Épületakusztika. 1. rész: Épületen belüli hangszigetelési követelmények címmel a zajvédelmi szintnek a legkisebb értékeit adja meg, amelyek mellett még biztosítható az épületek rendeltetésszerű használata, míg az MSZ 15601-2:2007 Épületakusztika. 2. rész: Homlokzati szerkezetek hangszigetelési követelményei címmel a homlokzati szerkezetek hangszigetelésének meghatározására ad meg eljárásokat illetve követelményeket.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról, mely szerint a 6. § (1) Az épületek zajtól védendő helyiségeit úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy a helyiségbe behatoló zaj a használatbavétel időpontjában - zárt állapotú nyílászárók mellett - ne haladja meg a 4. melléklet szerinti megengedett értékeket.
4. melléklet. A zaj terhelési határértékei az épületek zajtól védendő helyiségeiben:

Sor-
szám


Zajtól védendő helyiség

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre* (dB)

nappal
06-22 óra

éjjel
22-06 óra

1.

Kórtermek és betegszobák

35

30

2.

Tantermek, előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek, hálóhelyiségek bölcsődékben és óvodákban

40

-

3.

Lakószobák lakóépületekben

40

30

4.

Lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben

45

35

5.

Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben

45

-

6.

Szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei

50

-

7.

Éttermek, eszpresszók

55

-

8.

Nagy- és kiskereskedelmi épületek eladóterei, vendéglátó helyiségei, a váróterem

60

-


Németországban a lakóépületek zajvédelmi követelményeiről és határértékeiről a
DIN 4109 szabvány: Zajvédelem a magasépítésben; követelmények és bizonylatok és a
VDI 4100 irányelv; Lakások zajvédelme, a tervezés és kiértékelés szempontjai rendelkezik.

A DIN 4109 szabvány olyan zajvédelmi szintet követel meg, amelyet a zaj okozta egészségkárosodás miatt kell betartani.
Az épület vízelvezető rendszereinek tervezését a szabvány szerint kell végezni. A DIN 4109 szabvány meghatározza az idegen lakóterekben levő védendő helyiségekre vonatkozó követelményeket.
Ide tartoznak:
- a hálószobák
- a nappalik
- a tantermek/előadótermek
- a munkahelyek (irodák, laboratóriumok es műhelyek es konferenciatermek)
A saját lakótérre semmilyen követelményt nem határoz meg.
A vízellátás és szennyvízelvezető rendszerekre együttesen max. 30 dB(A) érteket ad meg.
A szabvány zajvédelmi követelményeinek célja, hogy megóvja a lakótérben tartózkodó embereket a hangátvitel okozta terheléstől. A követelmény egy olyan zajvédelmi szint, amelyet a zaj okozta egészségügyi veszélyek elleni védelem érdekében be kell tartani.
A DIN 4109 szabvány hivatalos es jogi szempontból tartalmazza a minimális követelményeket. Azonban az erre a szabványra épülő előírások már idejétmúltak.

VDI 4100 irányelv
A VDI 4100 irányelv szigorúbb zajvédelmi követelményeket fogalmaz meg. Három zajvédelmi fokozatot határoz meg és különbséget tesz a társasházak, az iker- és a sorházak lakásai között. A DIN 4109 szabvánnyal ellentétben, a saját lakótérre, és a vízellátás- és szennyvízelvezető rendszerekre együttesen  is kiterjed. Az értékeket lásd az 1. táblázatban. Az I. zajvédelmi fokozat értékeit a DIN 4109 szabványból vették át azzal a céllal, hogy a lakókat megvédjék a túlzott zajhatástól. Ennek a zajszintnek a betartása azonban még nem jelenti azt, hogy a kívülről érkező vagy a szomszédos helységből, lakásból beszűrődő zajok nem hallhatók. A III. zajvédelmi fokozat betartásakor viszont már biztosítható a lakók nyugalma.
A VDI 4100 irányelv jogilag nem kötelező, de iránymutatásként szolgál, így nem csak szakmai körökben ismert, ezért a polgári jogi szerződések lehetővé teszik e szigorúbb követelmények alkalmazását.

Zajvédelmi fokozat

Társasházak lakásai

Iker- és sorházak lakásai

Saját lakótér

I.

30 dB(A)
(megf. DIN 4109)

30 dB(A)
(megf. DIN 4109)

30 dB(A)

II.

30 dB(A)

25dB(A)

30 dB(A)

III.

25dB(A)

20 dB(A)

30 dB(A)

1. táblázat