Notekūdeņu apsaimniekošana

Notekūdeņu apsaimniekošana

REHAU kanalizācijas šahtu sistēma atbilst viaugstākajām drošības, uzticamības, ekonomiskuma prasībām

Ūdensapgāde

Visaugstākajām higiēnas un drošības prasībām atbilstoša ūdensapgāde

Notekūdeņu apsaimniekošana

Ilgmūžīga augstas slodzes kanalizācijas cauruļu sistēma AWADUKT HPP

Attīrīšanas iekārtas

REHAU sistēmas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

Lietusūdens apsaimniekošana

Ilgmūžīgas sistēmas lietusūdens apsaimniekošanai

Rohrsanierung

Bestehende Rohrsysteme nachhaltig sanieren mit dem praxiserprobten REHAU U-Liner

Sistēmas ūdenssaimniecībai, jo ūdens - visdārgākā nākotnes izejviela.

Dabiskajā ūdens apritē nepazūd neviena vienīga pilīte. Šī perfektā sistēma ir paraugs REHAU un tā izstrādātajām ilgmūžīgajām ūdenssaimniecības sistēmām, kas reģionos ar niecīgiem ūdens krājumiem nodrošina šo dzīvībai nepieciešamo resursu nākamajām paaudzēm un ūdeņiem bagātās pasaules daļās palīdz izpildīt aizvien stingrākās likumos noteiktās prasības pret vides aizsardzību un izvairīties no sodanaudu maksāšanas. REHAU piedāvātie risinājumi nosedz visu ūdens apriti, sākot no dzeramā ūdens apgādes un lietusūdens apsaimniekošanas līdz notekūdeņu novadīšanai un attīrīšanai. Polimēri materiāli, kas piemēroti augstām slodzēm, garantē sistēmu hermētiskumu un drošību līdz pat 100 gadiem.

Pievērsiet uzmanību!

AWADOCK pieslēguma sistēma betona caurulēm

AWADOCK ir polipropilēna pieslēgumu sistēma, lai veidotu sānu pieslēgumus kanalizācijas caurulēm.

AWADUKT PP SN10 OIL PROTECT augstas slodzes kanalizācijas cauruļu sistēma

Polipropilēna kanalizācijas cauruļu sistēma ar blīvējumiem, kas noturīgi pret eļļas un benzīna iedarbību.
Drukāt