Promoakcijas programma REHAU RAUVISIO

NOTEIKUMI


 

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. “REHAU RAUVISIO” promoakcijas programmu, turpmāk tekstā - Akcija, organizē uzņēmums Rehau SIA (Reģ. Nr.40003375917), turpmāk tekstā - Organizators.

2. Atbildīgais par akcijas uzskaiti, izpildi ir AM Furnitūra SIA (Reģ. Nr.50003397691), tupmāk tekstā – Izplatītājs. Akcija, balvas ir paredzētas personai (turpmāk tekstā - Partneris), kura atbilst visiem šiem kritērijiem:

  • veic uzņēmējdarbību,
  • ir REHAU izplatītāja uzņēmuma klients,
  • izvēlēto izplatītāju tirdzniecības vietās iegādājas konkrētus produktus (Akcijas noteikumu 1. punkts)
  • tā pastāvīgā dzīvesvieta atrodas Latvijas teritorijā.

3. Akcijas norises laiks ir no 12.04.2021. līdz 31.05.2021. Organizators patur tiesības pagarināt vai saīsināt Akcijas laiku.

AKCIJAS NOSACĪJUMI

1. Nosacījums Partnera dalībai Akcijā ir REHAU izplatītāju tirdzniecības vietās veselu plātņu vai mēbeļu detaļu iegāde no Rehau Rauvisio Briliant, Crystal, Noir vai Brilliant noble matt kolekcijas Akcijas laikā (Vispārējo noteikumu 3. punkts) šādos apstākļos.

2. Piedaloties Akcijā Partneris apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un akceptē to nosacījumus.

3. Piedaloties akcijā, Partneris piekrīt personas datu apstrādei tiktāl, cik tas nepieciešams Akcijas īstenošanai.

AKCIJAS NOTEIKUMI

1. Akcija ietver Rehau Rauvisio Brilliant, Rehau Rauvisio Crystal, RAUVISIO noir un RAUVISIO brilliant noble matt plātnes un mēbeļu detaļas, kuras izgatavotas no iepriekš minētajiem materiāliem, ietverot arī Rehau Raukantex apdares lentas, kas Akcijas laikā iegādātas no REHAU izplatītāja, par kuru Partneris saņem balvu.

2. Produktu minimālā vērtība Akcijas laikā, kas dod tiesības saņemt balvu, ir 1200 EUR bez PVN.

3. Atsevišķu produktu (minētu 1. punktā) pirkumu vērtības Akcijas laikā summējas, lai sasniegtu minimālo vērtību, kas dod tiesības saņemt balvu.

4. Balva par pirkumu ir 4F dūnu vestes, uz kurām ir uzdrukāts Rehau un AM Furnitūra logotipi. Vestes ir pieejamas vīriešu izmēriem. Gadījumā, kad tiks izsmelti krājumi Partnerim vēlamajā lielumā, Partneris izvēlēsies balvu no REHAU izplatītāja pieejamajiem variantiem. 

5. Partneris glabā rēķinu kopijas, kas apstiprina preču iegādi no izplatītāja Akcijas laikā.

6. Sasniedzot minimālo summu, kas dod tiesības saņemt balvu, Partneris par šo faktu paziņo izplatītāja darbiniekam. Pēc tam, kad darbinieks verificēs un pieņems pirkumu vērtību, Partneris saņems balvu.

7. Lai saņemtu balvu, nedrīkst būt parādu pret REHAU izplatītāju attiecībā uz visiem nenokārtotajiem PVN rēķiniem balvas izsniegšanas dienā.

8. Akcijā piešķirtās balvas netiek apmainītas pret naudas ekvivalentu.

SŪDZĪBAS

1. Pamats reklamācijas iesniegšanai par saņemto balvu ir dokuments, kas apstiprina preču nodošanu partnerim, vai rēķins, ko izdevis REHAU izplatītājs.

2. Partnerim ir pienākums pārbaudīt balvu tā saņemšanas laikā. Balvas bojājuma gadījumā jāsagatavo reklamācijas protokols. Reklamācijas protokols, ko parakstījis REHAU izplatītāja darbinieks un izplatītājs, nosūta to Organizatoram.

3. Reklamācijas var iesniegt rakstveidā uz Organizatora adresi janis.kons@rehau.com Akcijas laikā un līdz 30 dienām pēc tās beigām.

GALA NOTEIKUMI

1. Akcijas Noteikumi ir juridiski saistoši. Akcijas reklāmas materiāli ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.

2. Akcijas Noteikumi ir pieejami REHAU SIA ofisā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 83, pie izplatītāja un vietnē www.rehau.lv

Pēc pieprasījuma Noteikumi tiks nosūtīti Partnerim pa e-pastu.Engineering progress

Enhancing lives