Korporatīvā kultūra

Mums kā inovatīvam ģimenes uzņēmumam profesionalitāte ir pamatnosacījums, lai starptautiskā mērogā saglabātu līderpozīcijas uz polimērām izejvielām bāzētu risinājumu tirgū. Šo panākumu kaldinātāji ir mūsu produktīvie un elastīgi domājošie darbinieki, kuriem mēs ilgtermiņā nodrošinām stabilas darbavietas. Salīdzinoši nelielā darbinieku mainība runā par labu mūsu saprātīgajai un uzticamajai personāla koncepcijai, kas balstās uz trim pamatprincipiem: produktivitāti, neatkarību un nepastarpinātu komunikāciju visos līmeņos.

Produktivitāte

Katra atsevišķā darbinieka gatavībai veikt uzticētos pienākumus ir ļoti būtiska nozīme, jo REHAU panākumi ir visu līdzstrādnieku aktīva un ieinteresēta darba rezultāts. Mūsu darbinieki ir līdzatbildīgi par REHAU grupas attīstību; tas izpaužas kā darbs pēc labākās sirdsapziņas un spējām. Uzņēmums savukārt motivē darbiniekus ar godīgu, darba tirgus situācijai atbilstošu un pirmām kārtām no personiskā ieguldījuma atkarīgu atalgojumu.

Neatkarība

REHAU nepiedalās biržā, tādēļ uzņēmums nav atkarīgs no akciju tirgus svārstībām, un ne klientiem, ne darbiniekiem nav jābaidās no kompānijas neaprēķināmības. Arī turpmāk neplānojam novērsties no šīs politikas. Uz vidējā un ilgtermiņā saniedzamiem mērķiem orientētais ģimenes uzņēmums REHAU izceļas ar savu uzticamību. Tā vietā, lai tiektos pēc ātras peļņas, mēs investējam pastāvīgā izaugsmē un stabilitātē. Savus darbiniekus uzskatām uzņēmējiem mūsu uzņēmuma ietvaros un stimulējam pašiniciatīvu un darba pienākumu izpildi bez vadītāja norādījumiem.

Tieša komunikācija

REHAU augstu vērtē savus darbiniekus. Mēs tiecamies uz ilglaicīgu sadarbību, kas balstīta uz savstarpēju uzticēšanos. Tādēļ svarīga ir gan tieša darbinieku komunikācija vienam ar otru, gan nepastarpināta komunicēšana starp vadītāju un darbinieku. Tieši tādēļ kompānija pēc ''atvērto durvju'' principa dod REHAU darbiniekiem iespēju, apejot visus hierarhijas līmeņus, izteikt savas vēlmes un ierosinājumus uzņēmuma augstākajai vadībai.

Drukāt