Uzņēmuma pamatprincipi

Kopš firmas nodibināšanas REHAU centieni bijuši vērsti uz to, lai ar individuālām plastmasu receptūrām pavērtu jaunas pielietojuma sfēras. Mūsu izejas punkts ir vēlme tradicionālos materiālus aizvietot ar jaudīgākiem polimēriem un ar kreatīviem sistēmrisinājumiem radīt pievienotās vērtības, kas dod reālu labumu mūsu klientiem.

Vairāk kā 170 pārstāvniecībās 54 valstīs 19 000 līdzstrādnieku darbojas, lai nodrošinātu mūsu uzņēmuma izaugsmi un panākumus. Visos 5 pasaules kontinentos REHAU nepārtraukti turpina paplašināt savu tīklu, lai būtu savu klientu tiešā tuvumā. Arī turpmāk mūsu ģienes uzņēmums saglabās neatkarību un orientēsies uz vidējā un ilgtermiņā sasniedzamiem mērķiem tā vietā, lai izvirzītu priekšplānā ātru peļņu. Tādēļ jau šodien mūsu aktivitātes galvenokārt vērstas uz tādām nākotnes tēmām kā energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi, ūdenssaimniecība un mobilitāte.

Drukāt