Ролетни за шкафови

Опис

РАУВОЛЕТ акустик - лајн – Абсорбирање на звукот во делот мебел

РАУВОЛЕТ акустик-лајн е одличен систем за апсорбирање на звукот за примена во канцеларии. Абсорбирачката широка трака се одликува со одлични карактеристики на апсорбција во ниско и високофрекфентни области. Патентираниот производ од полипропилен има специјална геометрија на профилот и во внатрешноста на шуливиот профил се предвидени акустични влакна.

Системот наоѓа примена кај ормари, странични табли,поделба на ѕидови или како декоративни слики за на ѕид. Профилот апсорбира до 80% од настанатиот звук и на тој начин ги соединува акустичното влијание и просторот со висококвалиетениот дизајн.

Флексибилното сместување на акустичните мебел елементи во близина на некои од вработените овозможува како заштита од бучавата во околината како и раширување на звукот во непосредната околина.

Предности

Предности

  • Високоделотворна апсорбирачка широка трака
  • Акустично дејство и висококвалиетен дизајн во комбинација со просторот
  • Апсорбција на звук во близина на вработените
  • Флексибилен
  • Елиминирање на функционалната површина
  • Индивидуални моќности за дизајнирање
  • Однапред изработен систем од еколошки ПП материјал

Технички податоци

Технички податоци

РАУВОЛЕТ акустик-лајн е одличен систем за апсорбирање на звукот преку мебелот. Абсорбирачката широка трака се3 одликува со одлични карактеристики на апсорбција во ниско и високофрекфентни области. Се намалува оптоварувањето од бучава во јазично релевантни работни простории .

Патентираниот производ од полипропилен има специјална геометрија на профилот и во внатрешноста на шуливиот профил се предвидени акустични влакна. Со варијантата РАУВОЛЕТ акустик - лајн 12 mm системот се квалифицира со степенот на апсорбција на звук од αw = 0,8 за класа на апсорбирање на звук Б "високоапсорбирачко".

Варијантата Акустик-лајн 8 mm има степен апсорбција на звук αw = 0,75во класа на апсорбирање Ц.

Дизајн

Дизајн

Со можноста за површинско печатење на профилите од РАУВОЛЕТ акустик - лајн се отвараат нови перспективи во дизајнирањето.Сеедно дали се работи за логоа, слики итн. - можно е секое печатење!

Награди

Награди

Со различните награди за производот РАУВОЛЕТ акустик - лајн жирито на експерти потврдува висока компетентност на дизајн и инвативност.

interzum award
Design Plus Award
reddot design award

Печати