Индустриски разделник

Индустриски разделник РАУТЕРМ IM S 32

Челичен. Силен. Добар.

Новиот индустриски разделник има приклучок од 1¼ цол со 2 до 12 излези. Главниот разделник е хидраулично еквивалентен на една 2-цолска цевка што го покрива трендот за повисоки волуменски напони. Тој има компактен дизајн со интегриран мерач на проток. Има помала тежина,со што се олеснува монтажата.

Вашите предности на прв поглед

 • Стандардно производство со мерач на проток 0-8 l/мин.
 • Компактен дизајн и мала тежина за лесна инсталација
 • Сет за поврзување на дополнително коло за греење/ладење
 • Можност за поврзување на РЕХАУ погонот
 • Резерви на моќност поради екстра големиот пречник на разводната на цевка

Индустриски разделник (месинг)

Разделник и колектор  од месингена цевка со вентил за обезвоздушување и KFE-вентил. Можност за затворање со топчест вентил во правец на протокот и вентил за фино регулирање во обратен правец. Се монтира врз цврста, поцинкувана, звучно изолирана конзола.

Варијанти

Индустриските разделници  на РЕХАУ со дијаметар на разводната цевка од 2"  се достапни на барање на клиентите.

Дополнително на тоа, достапни се и индустриски разделници со пречник од 11/4", 11/2" и 2“ со дополнителни, алтернативни додатоци (прилози).

За индустриските разделници РЕХАУ во варијантите 11/4", 11/2" и 2", имаме и разводни табли од галванизиран челичен лим.

Додатоци

 • Навртки со стезен престен
 • Сет за приклучок на индустриски разделник

Индустриските разделници ги имаат следниве предности

 • Разводни цевки од месинг 11/4“ или 11/2“
 • Во правец на појдовниот и повратниот вод со KFE-вентил и обезвоздушување.
 • Во правец на појдовниот вод  топчести вентили, а во повратниот вод вентили за фино регулирање.
 • Индустриски разделник со приклучок Еуроконус според DIN EN 16313 или со навртки со стезен прстен за цевка РАУТЕРМ С 25x2,3
 • Се монтира врз поцинкувана, звучно изолирана (според DIN 4109) конзола.
 • Индустриски разделник од 2“ може да се испорача на барање како како специјален додаток
Печати