Ормари за разделници

Ормари за разделници

РЕХАУ ормарите за разделници се наменети за секакви услови, врз малтер, под малтер или за сува градба. Сите верзии се направени од висококвалитетен челичен лим со бели лакирани предни делови.

 

Печати