Греење на отворени површини

Греење на отворени површини за спречување појава на мраз и снег

Греењето на отворен простор се користи за спречување појава на снег и мраз на патиштата, автопатиштата, улиците, рампите, хелиодромите, пешачките премини, итн.

  • Безбедносна варијанта за улици и места без снег и мраз
  • Ниски инвестициски и оперативни трошоци
  • Употреба на алтернативни извори на енергија
  • Еколошки
  • Намалена употреба на сол на патиштата

Предности

  • Брза и лесна монтажа со флексибилност на Пекс А (PE-Xa) РАУТЕРМ цевките
  • Намален ризик од повреди во опасните подрачја
  • Ниски трошоци за одржување поради комбинацијата на цевката РАУТЕРМ С со техника на спојување со подвижни навлаки 
  • Поставувањето во форма на меандра обезбедува рамномерна температура
  • Безбедни растојанија на поставување со употребата на РАУФИКС шини или РАИЛФИКС шини

Варијанти

Греење на отворени површини во бетонски подлоги

РАУТЕРМ С цевките се полегнуваат во паралелна изведба врз претходно поставените подлоги.

Греење на отворен простор под композитен тротоар од камења

РАУТЕРМ С цевките се полегнуваат во паралелна изведба врз затегнати шини под бекатон плочките.

Печати